Start

Måste man i tilldelningsbeslutet ange sista dag för överprövning?

Publicerad 24 januari 2018
Hej,

Är det ett måste att i tilldelningsbeslutet ange när sista dag för överprövning är? Är tilldelningsbeslutet verkningslöst om så inte skett, och bör då tilldelning ske på nytt för att tidsfristen för överprövning ska upphöra efter 10 dagar?

Med vänliga hälsningar,
Therese

Therese

Publicerad 24 januari 2018

Hej Therese!

Underrättelsen om tilldelningsbeslutet ska innehålla skälen för beslutet och uppgift om den period under vilken avtal inte får ingås (det vill säga avtalsspärren).

Det framgår dock inte av LOU om den upphandlande myndigheten måste ange vilket datum som avtalsspärren löper ut, eller om det är tillräckligt att ange dagen för utskickandet av underrättelsen och ange hur många dagar avtalsspärren löper. Det väsentliga bör vara att det av informationen i underrättelsen går att uppfatta att det följer en period under vilken avtal inte får ingås, samt hur länge denna period löper.

Det kan nämnas att Kammarrätten i Stockholm i sin dom i mål nr 2249–11 ansåg ett tilldelningsbeslut tillräckligt tydligt utformat när det framgick vilken dag som avtal tidigast kunde tecknas. Se även inlägget Underrättelse om tilldelning, hur ska avtalsspärren formuleras? i vår Frågeportal.

Det är underrättelsen om tilldelningsbeslutet som utlöser avtalsspärren. Det betyder att avtalsspärren inte börjar löpa om inte underrättelsen uppfyller formkraven. En sådan situation kräver därför att den upphandlande myndigheten skickar ut en ny och korrekt underrättelse om tilldelningsbeslut till samtliga anbudssökande eller anbudsgivare för att avtalsspärren ska börja löpa.

Läs mer
Läs mer om avtalsspärr och möjligheten att förlänga avtalsspärren i inlägget Är det möjligt att förlänga tiden för avtalsspärr? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet och uppgift om avtalsspärren
  • prop. 2015/16:195 s. 1074 - det är underrättelsen om tilldelningsbeslutet som utlöser avtalsspärren. Det betyder att avtalsspärren inte börjar löpa om inte underrättelsen uppfyller formkraven.
Med vänliga hälsningar,

Johan

24 januari 2018 (Uppdaterat 28 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.