Start

Vilka ska tilldelningsbeslutet skickas till?

Publicerad 10 december 2018
Vid förfaranden över tröskelvärdena och annonserade förfaranden under tröskelvärdena ska den upphandlande myndigheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal.Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet och uppgift om avtalsspärr.

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten, när beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast möjligt.

Någon skyldighet att skicka tilldelningsbeslut till andra leverantörer än anbudssökandena och anbudsgivarna finns inte, men det kan givetvis vara lämpligt att informera de som visat intresse eller involverats i upphandlingen.

Om en tillfrågad leverantör inte givit in ett anbud eller på annat sätt besvarat en ansökningsförfrågan kan det till exempel vara bra att upplysa leverantören om resultatet så att den inte lägger ner arbete på en förfrågan som förlorat sin betydelse. Hur information om tilldelningen sprids kan bero på funktioner i använda upphandlingsverktyg.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 12 § första stycket lag och 19 kap. 29 § (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) -underrättelse om tilldelningsbeslut
  • 20 kap. 1 § LOU - avtalsspärr.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 10 december 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.