Start

Hur blir jag leverantör till offentlig sektor?

Publicerad 16 januari 2019
Hej!

Jag är egen företagare och jobbar med kommunikation. Jag skulle vilja arbeta med offentliga organisationer, som t.ex. Göteborgs Stad - hur går jag till väga för att bli leverantör och finns det några särskilda krav?

Sara Ulrika Holmgren

Publicerad 16 januari 2019

Hej Sara,

Första steget mot att bli leverantör till den offentliga sektorn är att leta upp aktuella annonserade upphandlingar, det vill säga att ta reda på vad de olika upphandlande organisationerna avser att köpa in just nu. För att ta del av pågående upphandlingar behöver du söka i någon av de databaser där upphandlingar annonseras. Någon kostnad för att söka eller ta del av de annonser som är publicerade finns inte. Du hittar listan på de annonserade databaserna på Konkurrensverkets webbplats.

Däremot kan de olika annonsdatabaserna erbjuda vissa tjänster som vanligtvis är förknippade med en kostnad, såsom exempelvis en samlad bevakningstjänst eller andra tekniska tilläggstjänster.

Utöver att annonsera i en registrerad annonsdatabas väljer även många upphandlande myndigheter även att annonsera sina pågående upphandlingar på sin webbplats. Vad gäller annonserade upphandlingar över de så kallade tröskelvärdena ska dessa även annonseras i annonseringsdatabasen TED.

Läs mer om att göra affärer med offentlig sektor och titta gärna på vår anbudsskola som finns publicerad på vår webbplats. Där framgår att upphandlande organisationer i vissa fall inte behöver annonsera en upphandling, en sådan upphandling benämns direktupphandling. Organisationen får då vända sig direkt till en eller flera leverantörer och begära in anbud. I sådana fall är det viktigt att organisationen redan känner till ditt företag.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Gustav

16 januari 2019 (Uppdaterat 22 september 2023)

Hej Gustav, och tack!

Men om det skulle ske en direktupphandling och myndigheten eller organisationen redan känner till mitt företag - hur vet jag då att jag är godkänd som leverantör? Kan jag ansöka om det innan? Jag hittar inte de svaren bland dina länkar.

Sara Ulrika Holmgren

16 januari 2019

Hej Sara,

Det kan du som leverantör inte veta. Vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras. Det är därför ytterst upp till respektive upphandlande organisation att avgöra vilken leverantör som ska anlitas i det enskilda fallet.

Såvitt vi känner till är det inte vanligt förekommande att upphandlande organisationer använder någon form av ansökningsförfarande eller förhandsgodkännande vid genomförande av direktupphandlingar. Ett tips är att fråga valfri upphandlande organisation om hur du kan bli en tänkbar leverantör till just den organisationen när den direktupphandlar framöver.

Läs mer om genomförandet av en direktupphandling på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Gustav

17 januari 2019 (Uppdaterat 22 september 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.