Start

Vad behöver företag ha för att kunna vara med i en offentlig upphandling?

Publicerad 21 april 2023
Jag och tre kollegor planerar att vara med i offentliga upphandlingar. Vilka dokument behöver vi ha för att kunna delta?

Birgitta Andersson

Publicerad 21 april 2023

Hej Birgitta,

En upphandlande organisation har en förhållandevis stor frihet att själv bestämma vilka krav och villkor som ska gälla i en upphandling utifrån den upphandlande organisationens behov och förutsättningar samt det aktuella upphandlingsföremålet. Det innebär att det inte finns några generella krav som gäller i alla upphandlingen. De dokument som en leverantör behöver ha för att kunna delta i en offentlig upphandling beror därför helt och hållet på vilka krav som gäller i den enskilda upphandlingen.

Notera dock att alla krav och villkor som den upphandlande organisationen ställer i en upphandling ska vara förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna och ha en koppling till föremålet för upphandlingen.

Möjlighet att samarbeta med andra i upphandlingar
Även om en leverantör inte själv uppfyller de krav och villkor som gäller i en upphandling kan det ändå finnas möjlighet att delta genom att samarbeta med andra leverantörer. Om en leverantör exempelvis inte uppfyller ett kvalificeringskrav avseende ekonomisk eller finansiell ställning, eller ett krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet är det som utgångspunkt möjligt att åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla kravet.

Vissa situationer som innebär en obligatorisk uteslutning
Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet så finns det dock några situationer då en upphandlande organisation inte får tilldela kontraktet till en leverantör, så kallade obligatoriska uteslutningsgrunder. De obligatoriska uteslutningsgrunderna innebär att den upphandlande organisationen är skyldig att utesluta leverantörer som är dömda för vissa allvarliga brott eller som inte har fullgjort sina skyldigheter vad gäller betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter och detta har fastställts i en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft.

Uteslutningsskyldigheten gäller även i förhållande till de företag vars kapacitet leverantören åberopar för att uppfylla ett kvalificeringskrav.

Göra affärer med offentlig sektor
På vår webbplats har vi samlat information om vad man bör tänka på när man är intresserad av att göra affärer med offentlig sektor.

Läs mer
Läs mer om de obligatoriska uteslutningsgrunderna och möjligheten att samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

21 april 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.