Start

Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LUF

Hej!

Om man utfört ett förhandlat förfarande med annons, men det endast inkommer ett anbud. Kan man avbryta på grund av bristande konkurrens för att utföra förhandlat förfarande utan annons?

Hur går i sådana fall det förfarandet till? Kan man välja att rikta till en Leverantör? Eller riktar man till flera? eller vad innebär "utan annons" i detta fall?

(LUF)

Hälsn.

Linda

Publicerad 25 januari 2019

Hej Linda,

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det vid ett förfarande med föregående annonsering inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt. Värt att notera i sammanhanget är att om det har lämnats ett anbud som är lämpligt saknas det förutsättningar för en övergång till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

För att en upphandlande enhet ska få avbryta en upphandling krävs sakligt godtagbara skäl. Att endast en lämplig anbudsgivare återstår kan utgöra ett sådant skäl på grund av bristande konkurrens. Men det är inte obligatoriskt att avbryta upphandlingen om endast ett anbud har inkommit. Exempelvis kan den upphandlande enheten vara intresserad av att anta det enda inkomna anbudet om det är förmånligt för enheten.

Mer information om vad som gäller då ni ska avbryta en upphandling hittar du på vår webbplats samt i vårt inlägg Får en upphandling avbrytas? i vår Frågeportal.

Läs mer
För ytterligare information om förhandlat förfarande utan föregående annonsering, se vår webbplats.

Källhänvisning

  • 6 kap. 5 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – en upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, om det vid ett förfarande med föregående annonsering inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt
  • 12 kap. 12 § LUF – vid underrättelse om att avbryta upphandlingen ska skälen anges

    Med vänlig hälsning,

Rasmus

25 januari 2019 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.