Start

Hur länge är en leverantör bunden av sitt anbud?

Publicerad 26 april 2019
Det finns ingen generell bestämmelse i upphandlingslagarna om hur länge en leverantör ska vara bunden av sitt anbud utan detta är något som beslutas av den upphandlande organisationen. En upphandlande organisation ska vid ett annonserat förfarande, det vill säga för upphandlingar såväl över som under tröskelvärdet, ange hur länge anbuden ska vara bindande för leverantören.

En leverantör är därefter bunden till sitt anbud till och med det datum som anges i annonsen om upphandlingen eller till dess att upphandlingen avbryts och ett avbrytandebeslut har meddelats.

Leverantören är därmed bunden av sitt anbud även efter det att den har fått en underrättelse om tilldelningsbeslut samt eventuella upplysningar på begäran från leverantören.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – hur länge ett anbud ska vara bindande ska anges i annonsen
  • 14 § första stycket punkten 13 upphandlingsförordningen (2016:1162) – hur länge ett anbud ska vara bindande ska anges i annonsen vid upphandling under tröskelvärdet
  • 19 kap. 19 § tredje stycket LOU samt 10 kap. 10 § andra stycket LOU – anbudet fortsätter gälla trots att en underrättelse om tilldelning har skett och upplysning om de relativa fördelarna av det valda anbudet har lämnats.
Med vänlig hälsning,

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 26 april 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.