Start

Hur länge är en leverantör bunden av sitt anbud?

Publicerad 26 april 2019
Den 25 oktober 2023 blir EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda vid annonsering över tröskelvärdena. Det här inlägget berörs i viss utsträckning av ändringarna men har ännu inte uppdaterats med aktuell information. Vi avser uppdatera inlägget inom kort.

Det finns ingen generell bestämmelse i upphandlingslagarna om hur länge en leverantör ska vara bunden av sitt anbud utan detta är något som beslutas av den upphandlande organisationen. En upphandlande organisation ska vid ett annonserat förfarande, det vill säga för upphandlingar såväl över som under tröskelvärdet, ange hur länge anbuden ska vara bindande för leverantören.

En leverantör är därefter bunden till sitt anbud till och med det datum som anges i annonsen om upphandlingen eller till dess att upphandlingen avbryts och ett avbrytandebeslut har meddelats.

Leverantören är därmed bunden av sitt anbud även efter det att den har fått en underrättelse om tilldelningsbeslut samt eventuella upplysningar på begäran från leverantören.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – hur länge ett anbud ska vara bindande ska anges i annonsen
  • 14 § första stycket punkten 13 upphandlingsförordningen (2016:1162) – hur länge ett anbud ska vara bindande ska anges i annonsen vid upphandling under tröskelvärdet
  • 19 kap. 19 § tredje stycket LOU samt 10 kap. 10 § andra stycket LOU – anbudet fortsätter gälla trots att en underrättelse om tilldelning har skett och upplysning om de relativa fördelarna av det valda anbudet har lämnats.
Med vänlig hälsning,

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 26 april 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.