Start

Rabatter på övrigt sortiment

Publicerad 05 juni 2019
Det har blivit vanligt att upphandlare begär rabatter på leverantörens övriga sortiment. Min synpunkt är följande. Eftersom övrigt sortiment inte är tydligt definierat, kan man därför anta att de olika anbudsgivarna inte lämnar rabatt på identiskt sortiment. Man kan också anta att de olika anbudsgivarna har olika prissättning på sitt sortiment och därför kan en högre rabattsats i slutändan ändå ge ett högre pris än en lägre rabattsats. En högre rabattsats behöver inte innebära det mest fördelaktiga ekonomiska anbudet. Jag anser att man inte kan utvärdera en rabattsats på ett sortiment som inte är definierat och med ett jämförelsepris som inte är lika för alla anbudsgivare.

Hur ser ni på det?

John Ekoff

Publicerad 05 juni 2019

Hej John,

Den upphandlande myndigheten har en förhållandevis stor frihet att själv välja en utvärderingsmodell som ska leda till det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. Utvärderingsmodellen måste dock hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna. Anbuden ska utvärderas på någon av grunderna
  1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
  2. kostnad, eller 
  3. pris.
Att definiera sortimentet
Det kan vara möjligt göra en rättvis bedömning av leverantörernas sortiment även om leverantörerna inte har ett identiskt sortiment. Bedömningen på till exempel sortimentets storlek eller kvalitetsnivå behöver inte ha med utvärderingen av priser eller rabatten på övrigt sortiment att göra, utan kan vara ett enskilt minimikrav eller ett tilldelningskriterium.

För att det ska bli en affärsmässigt bra upphandling så är det bra att definiera det övriga sortimentet noga genom att precisera vilka produktgrupper eller produktsegment som ska ingå och som rabatten ska gälla (eller inte gälla) för. Definitionen behöver göras med en god kunskap om den aktuella branschen, se tidigare svar i inlägget Kan man ställa krav på rabatterade priser?.

Att utvärdera en rabatt
För att kunna utvärdera och räkna ut vad en rabatt på ett övrigt sortiment är värd så måste du
  1. ha definierat sortimentet
  2. använda en metod för att kunna avgöra prisnivån på leverantörens övriga sortiment
  3. använda en utvärderingsmodell som passar för varuupphandling med övrigt sortiment.
Det finns en del att tänka på när man utvärderar övrigt sortiment men du kan få viss vägledning i ett tidigare svar i vår Frågeportal, se inlägget Kan vi begära materialpriser i förhållande till en prislista från en angiven grossistprislista?

Det finns även andra sätt att upphandla varor, till exempel med hjälp av dynamiska inköpssystem (DIS) eller elektroniska kataloger.

Avslutningsvis kan även sägas att om man som leverantör anser att den utvärderingsmodell som den upphandlande myndigheten väljer att tillämpa inte leder till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet har man möjlighet att ansöka om överprövning av upphandlingen. Du finner mer information om överprövning av en upphandling på vår webbplats.

Källhänvisningar
16 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – utvärderingen ska leda till att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas.

Med vänlig hälsning,

Maria

11 juni 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.