Start

Går det att överklaga endast en del av en dom, om det är en delad upphandling?

Publicerad 12 juli 2019
Går det att bara delvis överklaga en dom från förvaltningsrätten till kammarrätten?

Exempelvis om en upphandling avsett två produktområden och förvaltningsrätten dömt att för produktområde 1 ska upphandlingen göras om och produktområde 2 ska upphandlingen rättas, går det då att enbart överklaga den del av domen som avser produktområde 1?

Tack på förhand!

Helén

Publicerad 12 juli 2019

Hej Helén,

Upphandlingsmyndigheten är en stödmyndighet med uppdrag att ge råd och vägledning om offentlig upphandling. Din fråga rör i huvudsak av processrätt, vilket innebär att vi tyvärr inte har möjlighet att, inom ramen för vårt uppdrag, ge dig ett heltäckande svar på din fråga.

Som utgångspunkt gäller förvaltningsprocesslagen (FPL) vid handläggning i förvaltningsdomstolarna. Om det i en annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker från FPL så ska dock de bestämmelserna gälla. I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns endast ett fåtal bestämmelser som reglerar överprövning till domstol och som därmed gäller framför bestämmelserna FPL. Någon bestämmelse som reglerar om hela eller endast delar av en förvaltningsrättsdom får överklagas till kammarrätten finns dock inte i LOU, vilket innebär att bestämmelserna i FPL gäller fullt ut för denna fråga.

Vad jag förstår utifrån uppgifterna i frågan så är upphandlingen en delad upphandling där separata kontrakt kommer att tecknas för respektive produktområde. På samma sätt som man kan välja att endast ansöka om överprövning av eller eller ett par delar av en delad upphandling, ser jag inga hinder till varför det inte skulle gå att endast överklaga den del av förvaltningsrättens dom som har gått emot en.

Är ni i behov av ytterligare rådgivning rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Läs mer
  • För mer information om vad som gäller för att överklaga till kammarrätten hänvisar vi till Domstolsverkets webbplats.
  • Läs mer i Kammarrätten i Stockholms mål nr. 3863–19 samt 3865–19 om talerätt Kammarrätten i ett upphandlingsmål, där en leverantör ansökt om överprövning och yrkat viss rättelse men där Förvaltningsrätten har beslutat att upphandlingen ska göras om.
Källhänvisningar
  • 2 § förvaltningsprocesslag (1971:291) – bestämmelser i annan lag eller författning ska gälla före handläggning av mål i förvaltningsdomstolarna
  • 20 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kapitlet i LOU som bland annat behandlar överprövning.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

16 juli 2019 (Uppdaterat 11 januari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.