Start

Omfattas Svenska kyrkan av LOU?

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämplig på upphandlingar som genomförs av upphandlande myndigheter och offentligt styrda organ som jämställs med sådana myndigheter.

Svenska kyrkan i sin helhet utgör inte en upphandlande myndighet eller offentligt styrt organ som måste följa LOU. Om en församling, samfällighet eller annan enhet uppfyller förutsättningarna för att utgöra ett offentligt styrt organ kan den vara skyldig att iaktta bestämmelserna i LOU, men detta beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

För att läsa om när en organisation anses vara ett offentligt styrt organ, se inlägget När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU? i vår Frågeportal.

Läs mer
För tidigare bedömningar av Svenska kyrkans förhållande till upphandlingslagstiftningen, se bland annat NOU:s yttrande dnr 2004/0040-29 och prop. 2006/07:128 s. 148-149.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU:s tillämpningsområde
  • 1 kap. 22 § LOU – definition av upphandlande myndighet
  • 1 kap. 18 § LOU – definition av offentligt styrt organ.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 13 augusti 2019

Hej!

Stämmer detta även idag år 2022?

Fredrik Holmgren

02 december 2022

Hej Fredrik,

Ja det stämmer. Det har inte skett några förändringar i vilka organisationer som omfattas av upphandlingsregelverket eller vad som avgör om en organisation är ett offentlig styrt organ.

Läs mer
För mer ingående information om hur Svenska kyrkan förhåller sig till upphandlingslagstiftningen hänvisar vi er i första hand till Svenska kyrkan. Ni hittar Svenska kyrkans kontaktuppgifter på kyrkans webbplats.

Läs mer om Svenska kyrkans inköpspolicy på deras webbplats.


Med vänlig hälsning,

Bel

Jurist

06 december 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.