Start

Hur länge kan en upphandling pågå efter att tilldelningsbeslut är meddelat?

Publicerad 16 augusti 2019
Vi har tilldelats kontrakt i en upphandling enligt LOU. Nu vägrar myndigheten, av olika anledningar, skriva på upphandlingskontraktet. De har dock inte fattat något nytt tilldelningsbeslut eller avbrutit upphandlingen, vilket innebär att vi inte vet hur vi ska agera rättsligt.

Kan en myndighet låta en upphandling bara ligga som pågående utan att avsluta den? Vad kvarstår för en leverantör att göra i en sådan situation?

Malin

Publicerad 16 augusti 2019

Hej Malin,

Det finns ingen bestämmelse för hur länge en upphandling får pågå efter att tilldelningsbeslutet är meddelat.

Rättsläget är oklart vad som gäller i det fall anbudens giltighet går ut efter tilldelningsbeslutet är meddelat, och den upphandlande myndigheten medvetet väljer att inte förlänga anbudens giltighet i syfte att undvika ett visst utfall. Rättsläget är även oklart om ett sådant agerande i sig kan uppfattas som ett avbrytande av en upphandling. Om ett sådant agerande kan anses utgöra ett avbrytandebeslut kan en leverantör under vissa förutsättningar ansökan om överprövning av beslutet att avbryta upphandlingen.

Vidare kan leverantören i den situationen du beskriver vänta på att det lämnade anbudet löper ut.

Läs mer
För att läsa mer om hur länge en leverantör är bunden av sitt anbud, vänligen se vårt tidigare inlägg Hur länge är en leverantör bunden av sitt anbud? i vår Frågeportal. Läs även Går det att ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling? inlägget i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Klara

20 augusti 2019

Om upphandlande myndigheten angett att meddela tilldelningsbeslut (villkorat i förfrågningsunderlag att det krävs ett styrelsebeslut) exempelvis den 2019-10-14. Kan man senarelägga tilldelningsbeslut pga. det inte är färdigt pga. man väntar på beslut från annat håll? Hur länge kan man senarelägga? En vecka? två veckor? eller så länge anbudet gäller? eller så länge upphandling vill?

Ska man bara meddela anbudsgivare eller alla anbudshämtare?

Tack på förhand!

Upphandlingsansvarig

14 oktober 2019

Hej,

Vi ser inga problem med att senarelägga tilldelningsbeslutet i ditt exempel. Givetvis behöver den upphandlande myndigheten ta hänsyn till anbudens giltighetstid när den överväger att senarelägga tilldelningsbeslutet.

Den finns ingen skyldighet att meddela anbudsgivare eller alla anbudshämtare om beräknad tidpunkt för tilldelningsbeslut eller om denna tidpunkt ändras. En fördel med att ändå göra det är att minska risken för följdfrågor om vad som händer i upphandlingen. Det är upp till den upphandlande myndigheten att bedöma vilken ytterligare information än den lagstadgade som ska lämnas i det enskilda fallet.

Med vänlig hälsning,

Gustav

14 oktober 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.