Start

Finns någon skyldighet att låta leverantören yttra sig när leverantören inte är kvalificerad?

Publicerad 21 augusti 2019
Enligt 13 kap 4 § LOU så ska en upphandlande myndighet innan beslut om uteslutande av en leverantör ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de omständigheter som utgör skäl för uteslutning.

Kan ni bekräfta att detta krav endast gäller uteslutning enligt 13 kapitlet?

Eller gäller denna skyldighet även vid uteslutning enligt t.ex. 14 kapitlet som rör kvalificering?

Emmelie

Publicerad 21 augusti 2019

Hej Emmelie,

Vi bekräftar att bestämmelsen 13 kap. 4 § lagen om offentlig upphandling (LOU) endast gäller när det gäller uteslutning enligt uteslutningsgrunderna.

Det är tyvärr vanligt förekommande att begreppet ”uteslutning” används även när en leverantör inte uppfyller de kvalificeringskrav som myndigheten har ställt enligt 14 kap. 1–5 §§ LOU. Ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv är det inte lämpligt att använda begreppet uteslutning i en sådan situation eftersom det inte är frågan om uteslutning. Leverantören i en sådan situation är inte kvalificerad varför dess anbud inte ska utvärderas.

Källhänvisningar
13 kap. 1–3 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – uteslutningsgrunderna.

Med vänlig hälsning,

Gustav

21 augusti 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.