Start

Skillnad mellan konkurrenspräglad dialog och innovationsupphandling

Hej!
Om jag förstått rätt är tanken med Konkurrenspräglad dialog som upphandlingsform, när man inte känner marknaden så väl och har ett behov av att förstå och i dialog komma fram till vad marknaden förmår/kan leverera? Vad är eg skillnaden mot Innovationsupphandling som (väl?) också är ett sätt att undersöka vad marknaden kan leverera inom ett nytt område (alt en ny produkt/med nya egenskaper)? Förstår inte riktigt när man bäst väljer vilken av dessa två?

Mvh
Annelie Helmersdotter Eriksson

Annelie Helmersdotter Eriksson

Publicerad 28 augusti 2019

Hej Annelie,

Konkurrenspräglad dialog är ett upphandlingsförfarande som regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Innovationsupphandling är, till skillnad mot konkurrenspräglad dialog, inget upphandlingsförfarande utan ett samlingsbegrepp för olika sätt att utforma en upphandling på, när avsikten med upphandlingen är att främja innovativa lösningar.

Innovationsupphandling innebär alltså att en upphandlande myndighet genom upphandlingsprocessen främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar.

Det är exempelvis möjligt att genomföra en innovationsupphandling genom att använda upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog. Notera att det även är möjligt att genomföra en innovationsupphandling genom något av de andra förfarandena i LOU, exempelvis öppet förfarande eller direktupphandling.

Det förekommer att begreppet innovationsupphandling blandas ihop med förfarandet innovationspartnerskap. Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap är, precis som konkurrenspräglad dialog, ett upphandlingsförfarande som är reglerat i LOU. För att en upphandling ska möjliggöra för innovativa lösningar är det inte nödvändigt att använda innovationspartnerskap, utan det kan vara möjligt att nå den effekten genom att använda ett öppet eller förenklat förfarande och formulera funktionskrav i upphandlingen.

Läs mer
Läs mer omKällhänvisningar
  • 6 kap. 20–29 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – konkurrenspräglad dialog
  • 6 kap. 30–41 §§ LOU – innovationspartnerskap.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

29 augusti 2019 (Uppdaterat 03 maj 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.