Start

Vad händer om man missat att skicka ut tilldelningsbeslut till alla anbudsgivare?

Publicerad 02 september 2019
Upphandlat enligt LUF och tilldelat ett vinnande anbud. Avtal har tecknats och allt gick enligt bok, tills att en anbudsgivare påpekat att han inte fått något tilldelningsbeslut. Efter kontroll visare det sig att den mänskliga faktorn i kombination med annonseringsverktyget låg bakom detta, hur löser man en sådan sak?

LUFM

Publicerad 02 september 2019

Hej,

Vid förfaranden över tröskelvärdena och annonserade förfaranden under tröskelvärdena ska den upphandlande myndigheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet och uppgift om avtalsspärr.

Det är underrättelsen om tilldelningsbeslutet som utlöser avtalsspärren. Det betyder att avtalsspärren inte börjar löpa om inte underrättelsen uppfyller formkraven. En sådan situation kräver därför att den upphandlande myndigheten skickar ut en ny och korrekt underrättelse om tilldelningsbeslut till samtliga anbudssökande eller anbudsgivare för att avtalsspärren ska börja löpa.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – innehåll i underrättelse om beslut
  • prop. 2015/16:195 s. 1074 – om underrättelsen inte uppfyller de krav som anges börjar inte avtalsspärren löpa
Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

03 september 2019 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.