Start

Finns det en skyldighet att meddela övriga anbudsgivare när en upphandling har blivit överprövad?

Publicerad 10 september 2019
Finns det krav att upphandlande myndighet skall meddela alternativt annonsera så att övriga anbudsgivare får information om att en överprövan inkommit i en upphandling? Är det skillnad om överprövan inkommit före eller efter tilldelningsbeslut?

Anki

Publicerad 10 september 2019

Hej Anki,

Nej, det finns ingen sådan skyldighet i lagen om offentlig upphandling (LOU). Enligt upphandlingslagstiftningen har en upphandlande myndighet en skyldighet att snarast möjligen skriftligen underrätta anbudsgivarna om de beslut som fattas om att tilldela kontrakt eller att avbryta upphandlingen. Det finns därför ingen skyldighet för upphandlande myndigheten att meddela anbudsgivarna om att upphandlingen har blivit överprövad.

Däremot kan det vara lämpligt att åtminstone informera vinnande leverantör om överprövningen, eftersom det i samband med en överprövning som regel inträder en förlängd avtalsspärr. Detta innebär att den upphandlande myndigheten inte får teckna kontrakt under handläggningen i förvaltningsrätten, eller till dess att domstolen meddelar något annat. En överprövningsprocess brukar även dra ut på tiden vilket kan resultera i att det sker en förskjutning av avtalsstart, något som kan vara bra för den vinnande leverantören att känna till.

Läs mer om vad som gäller om en pågående upphandling överprövas i inlägget Vad händer när en pågående upphandling överprövas? i vår Frågeportal.

Källhänvisning
  • 12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – skyldighet att underrätta om beslut.
  • 19 kap. 19 § samt 19 kap. 21 § LOU - om skyldigheten att underrätta om beslut eller om upphandlingen görs om vid upphandlingar som är icke-direktivstyrda

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

12 september 2019 (Uppdaterat 02 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.