Start

Är det en otillåten direktupphandling om myndigheten tecknar avtal under en förlängd avtalsspärr?

Hej,
En kommun har annonserat en upphandling avseende transporter, till ett värde av ca 4 000 000 kr/år. Två anbud har inkommit, från A och B. Kommunen tilldelar leverantör A, varvid leverantör B överprövar upphandlingen. Kommunen tecknar trots detta ramavtal med leverantör A under den förlängda avtalsspärren.

Fråga: Är detta att betrakta som en otillåten direktupphandling från första dagen i och med avtalets totala värde, eller måste leveransen först överstiga direktupphandlingsgränsen innan man kan överpröva avtalets giltighet med hänvisning till otillåten direktupphandling?

Adam

Publicerad 25 september 2019

Hej Adam,

Det framgår inte av din fråga om det ramavtal som myndigheten har tecknat under den förlängda avtalsspärren är det ramavtal som upphandlingen avsåg eller om det är ett tillfälligt ramavtal för att täcka behoven under överprövningsprocessen. I vårt svar berör vi båda alternativen.

Om ramavtalet som tecknats är det ramavtal som upphandlingen, och därefter överprövningen, avsåg finns det möjlighet att överpröva avtalets giltighet om avtalet har tecknats under tiden för den förlängda avtalsspärren. Något krav på värdeberäkning med jämförelse till direktupphandlingsgränsen finns inte i detta fall utan det räcker som huvudregel att avtalet har tecknats i strid med bestämmelserna om avtalsspärr för att rätten ska kunna besluta att ett avtal är ogiltigt.

Om det ramavtal som nu är tecknat däremot är ett helt nytt och fristående ramavtal är det intressant att titta på det totala värdet av ramavtalet. Om värdet på ramavtalet exempelvis överstiger direktupphandlingsgränsen och det i övrigt saknas skäl att genomföra en direktupphandling kan en leverantör ansöka om överprövning av avtalets giltighet. Frågan om det är en otillåten direktupphandling och därmed möjligt att överpröva avtalets giltighet beror främst på vad avtalet omfattar och har ingen koppling till den faktiska leveransen. En möjlighet för att få reda på omfattningen av avtalet är exempelvis att kontrollera avtalstiden och den beräknade volymen.

Läs mer
Läs mer om vilka möjligheter som finns att täcka behoven under en överprövningsprocess i inläggen Kan man direktupphandla i väntan på ett nytt avtal? och Får man gå ut med en ny upphandling under en överprövning? i vår Frågeportal.

Källhänvisning
  • 20 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förutsättningar för att rätten ska besluta att ett avtal är ogiltig
  • 19 kap. 7 § LOU – bestämmelse som anger när direktupphandling får användas.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

27 september 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.