Start

Hur upphandlar man med stöd av LCA?

Har läst på flera ställen (bl a er hemsida) att vi upphandlar inte tillräckligt med LCA i fokus.

Nu har jag en upphandling där vi funderar på detta men jag hittar inga stöd/ verktyg på hur det går till i praktiken.

Hur ska jag göra för att upphandla en produkt med hjälp av LCA?

Helena

Publicerad 30 oktober 2019

Hej Helena,

Vi har påbörjat arbete med att ta fram krav baserade på livscykelanalys (LCA) inom vissa områden men det dröjer tyvärr ett tag innan dessa blir färdiga.
En svårighet är att hitta tillräckligt många varor som har någon standardiserad LCA-redovisning. En följd av det är svårigheter att veta vilken högst tillåtna miljöbelastning, exempelvis klimatpåverkan (CO2-ekvivalenter per kg), som det är rimligt att ställa krav på.

Det stöd som finns i dagsläget är formuleringar för att i utvärderingskriterier främja att LCA-baserad information finns. Det innebär att anbudet tilldelas en poäng eller annan fördel, beroende på vilken utvärderingsmodell som används, om den aktuella varan har någon slags LCA-baserad information om dess miljöpåverkan.

Där kan du se hur dessa kriterier har utformats. Sådana skrivningar finns för engångshandskar i vården och möbler .

Man kan även formulera krav på att uppdragstagare ska använda sig av klimatkalkylatorer vid exempelvis projektering av anläggningar eller byggnader.

Trafikverket arbetar redan med en klimatkalkyl vid projekteringen av olika infrastrukturprojekt liksom vid upphandling av infrastrukturprojekt över en viss storlek. Även andra än Trafikverket kan använda denna kalkylator, exempelvis kommuner skulle kunna använda kalkylatorn för anläggningsarbeten. Trafikverket ställer också klimatkrav på vissa material så som betong och stål.

För att genomföra klimatkalkyler för byggnader så finns Byggsektorns miljöberäkningsverktyg fritt tillgängligt.

Läs mer i dessa inlägg om LCA i vår Frågeportal LCA som kan vara till hjälp vid utformning av egna krav:Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Jens

Hållbarhetsspecialist

30 oktober 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.