Start

Krav på koldioxidutsläpp

Hej,

Jag har fått en fråga från vår verksamhet. De undrar vad krav på koldioxidutsläpp innebär konkret. T.ex. i kravet Koldioxidkrav på personbilar KravID: 10239: "högst 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning". Vad baseras kravet på? Hur kan man ta reda på vilka fordon som uppfyller kravet? Är kravet kopplat till bilmodeller eller tillverkningsår?

Kan ni ge några konkreta exempel.

Med vänliga hälsningar

Linda

Linda

Publicerad 04 december 2019

Hej Linda,

Inledningsvis bör noteras att detta är ett krav som kan ställas vid upphandling av belysningsentreprenader för utomhusbelysning. I den här typen av tjänst är transporter är en naturlig del av tjänsten. I vårt kriteriebibliotek finns krav på koldioxidutsläpp som kan och bör ställas vid upphandling av andra typer av upphandlingar som exempelvis upphandling av persontransporter, godstransporter och fordon. Vilka krav som kan ställas i de olika upphandlingarna skiljer sig åt beroende på bland annat vilken typ av fordon som kravet avser.
 
Det värde som du nämner i din fråga är ett värde som är uppmätt av fordonstillverkaren enligt gällande EU-regler och anges av tillverkaren när fordonet registreras för första gången. De flesta fordon har därmed ett värde för utsläppet, antal gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, registrerat i vägtrafikregistret. Notera dock att reglerna för hur mätningen av växthusutsläpp ska genomföras har ändrats och sedan 1 januari 2019 anges endast det nya värdet i vägtrafikregistret vid nyregistrering. Den nya mätmetoden är mer likt verklig körning och ger ett högre värde för utsläpp än tidigare testcykel. Vilket innebär att ett fordon som registreras för första gången idag har ett högre värde än ett fordon som registrerades innan den 1 januari 2019. Läs mer om hur växthusutsläppen mäts vid körning på WLTP Faktas webbplats.

Med vänlig hälsning

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

09 december 2019 (Uppdaterat 11 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.