Start

Finns hållbarhetskriterier hänförliga till måleriarbeten?

Jag undrar om det finns några framtagna miljökriterier som man kan ställa som krav i måleriupphandlingar gällande färg, redskap, fordon etc.

Maria

Publicerad 22 juni 2020

Hej Maria!

Vi har inte några specifika hållbarhetskriterier vad gäller måleriarbeten. Men vi har olika stöd som kan hjälpa dig om du själv vill sätta samman dem till en helhet.

Avseende färger så har Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterier för materialval i byggande, alltså krav som kan ställas även vid upphandling av mindre byggentreprenader och hantverksarbeten så som måleriarbeten. Kraven hittar du i kriteriebiblioteket på vår webbplats. Hur dessa kan användas i upphandling av entreprenader kan du läsa om i de texter som finns vid kraven i kriteriebiblioteket, i de avsnitt som kallas “information om kravet”. Då kan du själv fundera på likheterna mellan entreprenader och måleriarbeten och göra de eventuella anpassningar som behövs i ditt fall.

Observera att det är ett antal krav som bör ställas tillsammans för att det ska fungera för styrning och uppföljning, dessa är:
Styrning av materialval 
Ämnen med egenskaper som inte får förekomma 
Hantering av avvikelser 
Krav på innehållsdeklarationer
Överlämnande, information om valda material 

Du kan också läsa mer om färg i inlägget Miljökrav färg och tapeter i vår Frågeportal.

Vi har också kriterier på andra tjänster och entreprenader där transporter ingår. Kanske kan du använda dessa för att hitta inspiration till din upphandling. Det viktigaste är att ställa krav på förnybara drivmedel eller el och eventuellt på andelen fordon som uppfyller euroklass 5 eller senare. Här är förslag på kriterier för drivmedel och fordon i vår kriteriedatabas.

Upphandlingsmyndigheten också har sammanställt information och observationer från myndigheter och arbetsmarknadens parter och bedömer att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för målare i upphandlade kontrakt. Upphandlingsmyndigheten drar slutsatsen att det finns indikationer som pekar på att det finns risk för oskäliga arbetsrättsliga villkor vid upphandling av byggentreprenader eller enskilda måleritjänster där målare utför arbete inom kontraktet, läs mer om det här. Vi har därför tagit fram kriterier som stöd för att ställa krav på arbetsrättsliga villkor som du kan använda.

Hoppas att du kan få någon hjälp av detta. Lycka till och trevlig sommar!

Jens

Hållbarhetsspecialist

26 juni 2020 (Uppdaterat 29 december 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.