Start

Vilket mätvärde för CO2 bygger fordonskraven på?

Hej. De koldioxidkrav ni hänvisar till i kriteriedatabasen på fordonskategorier, vilket mätvärde/testcykel bygger CO2 utsläppen på?

Ex.
"Större bilar/minibussar med maximalt 8 passagerare som används inom ramen för transportuppdraget ska maximalt släppa ut 195 g CO2/km vid blandad körning om de drivs med bensin eller diesel."

Om man söker på fordonsuppgifter på ett specifikt fordon i transportstyrelsens sökmotor så kan man få upp att det finns olika mätvärden som svarar på det specifika fordonets CO2 utsläpp. Fordonen är där testade både med NEDC eller WLTP vilket ger olika C02 värden.

Vilket mätvärde är det jag kravställer om jag utgår från era kriterier? Och/eller måste jag specificera det i den specifika upphandlingen jag avser använda kravet i, alltså vilken mätmetod vårt gränsvärde kravet grundar sig på?

mvh
Olof

Olof Nyberg

Publicerad 02 juni 2021

Hej Olof,

I detta krav är det NEDC som är aktuellt eftersom kravet är några år gammal. I tjänsteupphandlingar kan det förekomma bilar som är 4 år gamla och för dessa finns endast NEDC-värde registrerat.

Ett mer aktuellt klimatkrav för nya fordon finns KravID 10468:2 där värdet är uppmätt enligt WLTP-metoden. Sedan 1 september 2018 ska alla bilar ha testats med WLTP metoden. Metoden kan ge ett högre utsläppsvärde än NDCE.

Med vänlig hälsning,

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

07 juni 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.