Start

Fråga om hållbarhetskriterier avseende Fordon-Personbilar och lätta lastbilar

Läser i hållbarhetskriterier avs Personbilar och lätta lastbilar att: kravid: 10458:1 och 10469:2 om utsläppsgram koldioxid per kilometer och de alternativ som nämnd i resp kravid stämmer inte överens med regeringens beslut om max 70 gr från 1 juli 2020.
Det korrekta utgår jag ifrån är att använda kravet som regeringen beslutade om förra året. Hur tänker ni hantera de kravID som ni publicerat?

TZ

Publicerad 13 januari 2021

Hej,  

Tack för din fråga. Våra kriterier är frivilliga för upphandlande organisationer att använda. Kriterierna finns på tre nivåer: bas, avancerad och spjutspets. Vissa kriterier motsvarar den lagstadgade miniminivån på ett visst område.

Just inom fordon har vi försökt föreslå kriterier som ska fungera i alla lägen, det vill säga det ska finnas en marknad som kan uppfylla kraven. Vi uppmuntrar alla att börja med spjutspetsnivån samt undersöka om den nivån är lämplig för de behov och förutsättningar man har i den egna organisationen. Spjutspetsnivån omfattar i princip rena elbilar, vätgasbilar eller gasbilar. Om spjutspetsnivån inte är lämplig blir den avancerade nivån aktuell. Den avancerade nivån motsvarar den statliga miljöbilsdefinitionen. Den är tvingande för statliga myndigheter och våra kriterier används främst av kommuner och regioner för deras egna fordonsinköp, eller vid inköp av tjänster som exempelvis taxiresor, färdtjänst, skolskjuts och hemtjänst. Dessa behov kan inte alltid uppfyllas med den avancerade nivån. Dels eftersom det kan finnas behov av större bilar, dels för att tillgången till laddning eller förnybara drivmedel kan vara begränsad.

Vi vill först och främst se att de egna behoven i den upphandlande organisationen ska styra vilka krav som ställs. Därefter ska man undersöka möjligheterna att använda de högsta nivåerna och arbeta sig ner i nivåerna tills man hittar en lämplig nivå för just sina behov och förutsättningar. Vi förvaltar och uppdaterar våra kriterier enligt en uppdateringscykel vart tredje år, men om marknaden rör sig snabbare kan vi göra justeringar allt eftersom i kriterierna.


Med vänlig hälsning,

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

18 januari 2021 (Uppdaterat 23 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.