Start

EU-ekologiskt som verifikat för beteskrav

Publicerad 04 december 2019

Hej! 

Jag arbetar med en livsmedelsupphandling där vi ställer beteskrav på nötkött.

En produkt som kan vara aktuell i upphandlingen består av nötkött från olika EU-länder. Köttet är EU-ekologiskt certifierat enligt EG 834/2007 och leverantören hänvisar i sin leverantörsförsäkran i Dabas till den EU-ekologiska certifieringen som verifikat för beteskravet.

Är det tillräckligt att hänvisa till EG - 834/2007 artikel 14.1b iii som verifikat för beteskravet (id 10435:1)? Det som gör mig tveksam är att förordningstexten bara talar om "permanent tillgång till utevistelse, företrädesvis bete" och då skulle det räcka med en rastfålla med hårdgjord yta för att uppfylla kravet.

Mattias Göransson, miljöcontroller

Publicerad 04 december 2019

Hej Mattias,

Som jag förstår det har konventionellt – inte ekologiskt – nötkött upphandlats. Hållbarhetskriteriet Betesdrift (KravID 10435:1) har använts för att kravställa konventionell produktion. Det är även anledningen till att EU-ekologiskt inte anges som förslag till bevis.

Om kunden vill ha ekologiska produkter med dess mervärden är rekommendationen alltid att ställa ekologiska krav på basnivå eller avancerad nivå utifrån politiska mål.


Nötköttet som offereras i detta fall är (som jag förstår det) EU-ekologiskt certifierat enligt EG 834/2007 och leverantören hänvisar i sin leverantörsförsäkran i Dabas till den EU-ekologiska certifieringen som verifikat för beteskravet.

Som du skriver innebär EG 834/2007 artikel 14.1b iii förordningstexten "permanent tillgång till utevistelse, företrädesvis bete" och då kan det räcka med en rastfålla med hårdgjord yta för att uppfylla kravet inom EU-ekologiska regelverket.

Tanken med beteskravet 10435:1 är att främja bete och därmed biologisk mångfald.

KRAV
Främjat bete inkluderas i det KRAV-ekologiska regelverket med ett längre gående krav på bete än det EU-ekologiska regelverket för att säkerställa främjande av aspekten biologisk mångfald. Den regeln ser ut såhär:

5.2.3.2 Betesintag under betesperioden
Alla nötkreatur över 6 månaders ålder, utom mjölkkor och ungtjurar, ska under betesperioden ha ett bete som ger dem minst 50 procent av det dagliga intaget av foder räknat som torrsubstans (ts). (K)
Om det blir torka och djuren får brist på bete så ska du dokumentera det. (K)

Vänligen återkom om något är oklart.

Uppdaterad: den 12 december 2019

Hälsningar
/Monica

Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

10 december 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.