Start

Tilldelningsbeslut vid övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Hej

Om inga anbud inkommit i en annonserad upphandling och man valt att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i enlighet med 6 kap 12 § LOU och sedan tilldelar kontrakt. Hur gör man då rent praktiskt med tilldelningsbeslutet? Hur och var ska det meddelas? Behöver en underrättelse om tilldelningsbeslutet skickas och till vem ska det skickas när inga anbud inkommit?

Marianne

Publicerad 12 december 2019

Hej Marianne,

Reglerna för tilldelningsbeslut skiljer sig inte åt mellan ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och exempelvis ett öppet förfarande. Läs mer om tilldelningsbeslut på vår webbplats.

Ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (LOU) är ett fristående upphandlingsförfarande i förhållande till det föregående annonserade förfarandet. Har en upphandlande myndighet tilldelat avtal i ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering behöver den bara skicka underrättelsen om tilldelningsbeslut till anbudssökandena och anbudsgivarna som har deltagit i det förfarandet. Den upphandlande myndigheten behöver alltså inte skicka någon underrättelse till de leverantörer som deltagit i det föregående annonserade förfarandet.

Värt att nämna är att en upphandlande myndighet inte kan fatta ett tilldelningsbeslut om inga anbud har inkommit. Det är därför omöjligt att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslutet när inga anbud har inkommit.

En annan sak är att den upphandlande myndigheten har en skyldighet att underrätta de leverantörer som deltagit i det föregående annonserade förfarandet om att upphandlingen avbryts. Läs om att avbryta en upphandling på vår webbplats.

Läs mer
Läs mer i inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår Frågeportal om hur övergången går till i praktiken.

Med vänlig hälsning,

Gustav

13 december 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.