Start

Får man välja bort lösningar innan anbudsgivningen i en konkurrenspräglad dialog?

Publicerad 26 februari 2020
Hej,
Kan man under dialogfasen av en upphandling som bygger på konkurrenspräglad dialog utesluta leverantörer från den kommande fasen dvs själva upphandlingen pga av att deras lösningar inte följer den önskade lösningen?

Lars

Publicerad 26 februari 2020

Hej Lars!

Dialogfasen i konkurrenspräglad dialog får genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lösningar under förutsättningen att det har angetts i något av upphandlingsdokumenten att upphandlingen kommer genomföras på detta sätt. Den upphandlande myndigheten får efter varje sådant steg välja ut de lösningar som myndigheten ska fortsätta att diskutera. Valet ska göras med användning av de tilldelningskriterier som angetts i något av upphandlingsdokumenten. Det slutliga antalet lösningar ska vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar.

Att dialogen får ske i successiva steg innebär alltså att leverantörer kan utestängas utan att ha haft möjlighet att lämna anbud.

Notera att det är förslag på lösningar och inte leverantörer som på detta sätt kan väljas bort under dialogfasen. Om en leverantör har lämnat flera förslag till olika lösningar är denne alltså vara kvar i dialogen så länge inte samtliga förslag på lösningar framtagna av den leverantören väljs bort.

Sammanfattningsvis är det enkla svaret på din fråga alltså "ja - under förutsättning att det framgår av upphandlingsdokumenten att upphandlingen kommer genomföras på det sättet."

Läs mer
Läs mer om hur upphandlande myndigheter får agera under dialogfasen i en konkurrenspräglad dialog i inlägget Får man välja olika delar av olika dialogparters lösningar i en konkurrenspräglad dialog? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 23 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – dialogen får genomföras i successiva steg om det framgår av upphandlingsdokumenten.
  • prop. 2009/10:180 s. 233–234 – det är förslag på lösningar och inte leverantörer som kan väljas bort under dialogfasen.
  • prop. 2015/16:195 s. 1002 – genomförandet av en konkurrenspräglad dialog och att förslag på lösningar kan väljas bort under dialogfasen.
Med vänlig hälsning

Henrik

Jurist

27 februari 2020 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.