Start

Vad händer om vi inte uppfyller ett tilldelningskriterium men ändå skulle ha vunnit?

Publicerad 27 april 2020
Hej.

Vi har lämnat in en upphandling till en kommun och har vunnit denna. Senare har en överklagan inkommit från förlorande företag där de hävdar att vi uppgett fel värde på ett "bör" krav och då kunnat tillgodose oss prisavdrag för detta. Detta visade sig stämma då vi dubbelkollade vårt svar och har meddelat detta till berörda på kommunen.

Med facit i hand så hade vi ändå vunnit upphandlingen även om vi inte fått detta prisavdrag på grund av "bör" kravet.

Förlorande företag vill dock att vi skall diskvalificeras då vi uppgett falska siffror.

Min fråga är: Vad gäller? Kan vi bli diskvalificerade för detta?

Erik Skoog

Publicerad 27 april 2020

Hej Erik,

När ska ett anbud förkastas?
Ett anbud ska förkastas om det inte uppfyller alla obligatoriska krav i upphandlingen. Ett tilldelningskriterium är inget obligatoriskt krav, vilket betyder att anbudsgivaren inte måste uppfylla ett tilldelningskriterium för att kunna vara med i upphandlingen och eventuellt tilldelas kontraktet.

När ska en leverantör uteslutas?
En upphandlande myndighet får även utesluta en leverantör om denne ”…av oaktsamhet har lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen i fråga om…tilldelning av kontrakt.”

Den här grunden för uteslutning är frivillig att tillämpa av den upphandlande myndigheten. Notera dessutom att ett av rekvisiten är att de vilseledande uppgifterna ska kunna ha en väsentlig inverkan på beslutet om tilldelning av kontrakt. Utifrån omständigheterna i din fråga är det tveksamt om det funnit någon väsentlig inverkan.

Den upphandlande myndigheten kan göra om utvärderingen
Ett tilldelningsbeslut är som regel preliminärt, vilket innebär att den upphandlande myndigheten kan återkalla beslutet och göra om utvärderingen utifrån de nu korrigerade uppgifterna. Utifrån var du skriver i din fråga så kommer det inte påverka utfallet i praktiken, utan ni kommer fortfarande att tilldelas kontraktet. Notera att om utvärderingen görs om och ett nytt tilldelningsbeslut meddelas löper om ny avtalsspärr.

Vem kan överpröva en upphandling?
En leverantör som anser sig ha lidit eller anser sig kunna komma att lida skada ha rätt att få en upphandling överprövad. Det innebär alltså att det eventuella felet som skett måste ha inneburit en risk för skada för den leverantör som ansöker om överprövning. Läs mer om detta i inlägget Vem har talerätt vid överprövning av en upphandling? i vår Frågeportal.

Läs mer
Läs mer i inlägget Vad händer i utvärderingen om leverantören inte uppfyller ett börkrav som de uppgett att den gör? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar 
13 kap. 3 § 9 p. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en upphandlande myndighet får utesluta en leverantör som lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

29 april 2020 (Uppdaterat 02 maj 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.