Start

Vilka möjligheter finns det att erbjuda en genomgång av upphandlingsdokumenten efter annonsering?

Publicerad 06 maj 2020
Jag undrar om det är möjligt att erbjuda intresserade leverantörer en genomgång av upphandlingsunderlaget i början av en förenklad upphandling i syfte att klarlägga eventuella otydligheter och missförstånd, om genomgången dokumenteras och samtliga frågor, svar och förtydliganden publiceras för alla intressenter att ta del av?

Hanna

Publicerad 06 maj 2020

Hej Hanna,

När en upphandling väl har blivit annonserad är möjligheten att genomföra en dialog med leverantörerna till viss del begränsad. Bland annat ska elektroniska medel användas när den upphandlande myndigheten och leverantörerna kommunicerar. Den upphandlande myndigheten ska även ta hänsyn till de grundläggande upphandlingsprinciperna och då särskilt principerna om likabehandling och öppenhet.

Om genomgången av upphandlingsdokumenten sker med elektroniska medel och myndigheten kan säkerställa att genomgången är förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna så finns det inget uttryckligt hinder i upphandlingslagstiftningen för ett sådant upplägg. Notera dock att om det finns objektiva omständigheter som ger anledning att ifrågasätta om den upphandlande myndigheten har behandlat alla leverantörer lika så är det myndigheten som ska bevisa att leverantörer har behandlats lika.

Ett tips och en möjlig lösning för att inte riskera att bryta mot varken kravet på elektronisk kommunikation eller de grundläggande upphandlingsprinciperna är att ni publicerar en instruktionsvideo i upphandlingen. I videon kan ni gå igenom och muntligt förklara upphandlingsdokumenten för att på så sätt undvika eventuella otydligheter och missförstånd. Se exempel på vår YouTube-kanal på en instruktionsvideo för en specifik upphandling

Läs mer
Läs mer på vår webbplats om vilka möjligheter det finns att genomföra dialog innan en upphandling annonseras, det vill säga tidig dialog. Se särskilt vilka möjligheter det finns att få synpunkter på ett färdigt upphandlingsdokument i samband med en extern remiss.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – elektroniska medel ska som utgångspunkt användas när upphandlande myndighet kommunicerar med leverantörer under en upphandling
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6449–17 – det ankommer på den upphandlande myndigheten att visa att alla anbudsgivare har behandlats lika i upphandlingen.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

8 maj 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.