Start

Finns det någon skyldighet för myndigheter att justera upphandlingsdokument?

Hej,

Finns det något underlag/praxis rörande skyldigheten för upphandlande myndighet/enhet att vid oförutsedda händelser som påverkar upphandlingen ändra upphandlingsdokumenten under pågående upphandling?

Vi upplever att upphandlade myndigheter nu inte justerar UD trots ett kanske förändrat behov eller annan påverkan på upphandlingen pga covid-19-pandemin, och att myndigheterna istället justerar avtalen när dessa väl ingåtts vilket leder till en intransparens gentemot anbudsgivarna. Finns det någon vägledning/exempel för hur sådana situationer ska eller bör hanteras av myndigheterna? Det kan såklart även vara även vid händelser av mycket mindre omfattning än den situation som nu råder.

Tack på förhand.

Anna

Publicerad 15 maj 2020

Hej Anna,

Det finns inga skyldigheter för upphandlande organisationer att ändra i upphandlingsdokumenten under pågående upphandling om en oförutsedd händelse uppkommer. Organisationen kan dock ändra i upphandlingsdokumenten förutsatt att upphandlingens art inte ändras. I vilken utsträckning det är möjligt att göra ändringar i en pågående upphandling är dock inte helt klart, särskilt inte i jämförelse med de något tydligare förutsättningarna som finns vid ändring av upphandlade avtal. Avsaknaden av tydlig reglering vid ändringar i pågående upphandlingar kan vara en anledning till att ni upplever att ändringar i upphandlade avtal är vanligare än att ändringar görs i upphandlingsdokumenten.

Upphandlande organisationer kan även avbryta upphandlingen om det finns sakligt godtagbara skäl för detta. Ett sakligt godtagbart skäl kan exempelvis vara att organisationens behov har förändrats.

Vilket tillvägagångssätt som är lämpligast att använda i det enskilda fallet beror på hur den oförutsedda omständigheten påverkar den enskilda upphandlingen och om organisationens behov förändras till följd av omständigheten eller inte.

Läs mer
Med vänlig hälsning,

Klara

19 maj 2020 (Uppdaterat 19 maj 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.