Start

Får man tilldela en option som ett separat kontrakt?

Om pris frågas på en option till huvudanbudet. Det var ett flertal entreprenörer som lämnade anbud. Kan då beställare välja att upphandla optionen med annan entreprenör än den som vann huvudanbudet?
Detta pga att annan leverantör lämnat ett dyrare huvudanbudet men ett lägre pris på optionen.

Peb

Publicerad 02 juni 2020

Hej,

Vi är inte säkra på att vi förstår samtliga omständigheter av din fråga. Vi tolkar din fråga som att du undrar om det är tillåtet för en upphandlande myndighet att, istället för att utnyttja en option, upphandlar motsvarade omfattning från en annan leverantör.

Den frågan besvaras i inlägget Kan vi strunta i optionen och upphandla på nytt? i vår Frågeportal.

Återkom gärna med ett förtydligande eller en följdfråga om vi missuppfattat omständigheterna i din fråga eller om du inte får svar på din fråga av inlägget ovan.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

08 juni 2020

Hej
Förtydligande av min fråga:
- En förfrågan har lämnats ut för en entreprenad från en kommunal myndighet. Anbudet skulle innehålla följande:
- ett huvudanbudet med möjlighet att köpa prissatta optioner.
Myndgheten valde att köpa huvudanbudet av en entreprenör och sedan den prissatta optionen av annan entreprenör.
Entreprenör som vann huvudanbudet hade inte lägsta priset på optionen. Optionen påverkade inte utvärderingssumman.
Kan man göra så? Ska inte den som vunnit upphandlingen tillfrågas om de vill utföra optionen
PEB

Peb

09 juni 2020

Hej igen,

Tack för förtydligandet. Nej, det är inte möjligt att göra så. Det är förvisso tillåtet att tilldela kontrakt i separata delar och på så sätt ingå två separata avtal med två olika leverantörer, men i sådana fall ska det framgå av upphandlingsdokumenten att upphandlingen är utformad på det sättet. Om detta inte framgår finns en risk att upphandlingen strider mot öppenhetsprincipen. De separata kontrakten ska även utvärderas och tilldelas var för sig.

En optionsklausul är kopplad till ramavtalet eller kontraktet som är föremål för upphandlingen och optionen kan inte tilldelas som ett separat kontrakt. Det innebär att det endast är hos den leverantör som fått avtalet som den upphandlande myndigheten kan påkalla optionen utan att det krävs en ny upphandling.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 13–17 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av ett kontrakt i separata delar
  • 17 kap. 10 § LOU – ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras i enlighet med en optionsklausul utan att en ny upphandling måste genomföras.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

10 juni 2020 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.