Start

Går det att få stöd enligt SGEI de minimis även efter treårsperioden?

Finns det något i regelverket som säger att om ett företag uppburit stöd under tre år - helt i enlighet med SGEI de minimis - så kan samma företag aldrig få sådant stöd igen?

Mvh,

Anna

Publicerad 10 juli 2020

Hej Anna,

Efter treårsperioden, som är en rullande treårsperiod, kan samma företag få stöd enligt villkoren för SGEI de minimis igen, i den utsträckning företaget inte redan har fått stöd enligt en av de minimis-förordningarna eller erhållit annan ersättning för samma tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Ersättning till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ”SGEI” 
En kommun eller region som vill säkerställa tjänster som riktar sig till medborgarna och som marknaden inte skulle kunna erbjuda utan offentlig finansiering, kan under vissa förutsättningar lämna ersättning till ett företag enligt de så kallade SGEI-reglerna. Det blir då fråga om en marknadskompletterande tjänst som kommunen eller regionen har möjlighet att finansiera under förutsättning att tjänsten definieras som en allmännyttig tjänst.

Ersättning till en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse enligt SGEI de minimis-förordningen
Stöd till ett företag som kan tillhandahålla en allmännyttig tjänst är inte att betrakta som ett statsstöd om stödet sammanlagt inte överstiger 500 000 euro under tre beskattningsår i rad och som även uppfyller en rad andra villkor i SGEI de minimis-förordningen. Detta eftersom stödet anses vara av så liten betydelse att konkurrens- och samhandelskriteriet inte uppfylls.

Läs mer
Om vad som är en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse och villkoren för SGEI de minimis-stöd på vår webbplats.

Källhänvisning
Kommissionens förordning 360/2012 – SGEI de minimis-förordningen.

Med vänlig hälsning,

Klara

10 juli 2020 (Uppdaterat 02 augusti 2022)

Hej,

Notera att kommissionens förordning (EU) 360/2012 – SGEI de minimis-förordningen - har upphört att gälla.

Från den 1 januari 2024 gäller Kommissionens förordning (EU) 2023/2832 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Av artikel 2 punkt 2 i denna förordning framgår att det totala stöd av mindre betydelse som beviljas per medlemsstat till ett enda företag för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte får överstiga 750 000 euro under en treårsperiod.

Christian

Jurist

11 januari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.