Start

ESPD vid upphandling av välfärdstjänster enligt Bilaga 2a

Publicerad 16 september 2020
Hej,

Måste ESPD tillhandahållas vid en upphandling av välfärdstjänst angiven i Bilaga 2 a, dvs vars värde beräknas understiga 7,7 miljoner, men överstiger direktupphandlingsgränsen?

Sanna

Publicerad 16 september 2020

Hej Sanna,

ESPD-systemet gäller inte vid upphandling enligt 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). Det betyder att ESPD-systemet inte gäller vid upphandling av välfärdstjänster enligt bilaga 2 a till LOU oavsett värde. Det finns däremot inget hinder mot att upphandlande organisationer ställer krav på att ESPD-systemet ska användas även för dessa upphandlingar. Upphandlande organisationer kan alltså även i dessa fall tillhandahålla ett ESPD-formulär och godta en leverantörs egenförsäkran om det framgår av upphandlingsdokumenten.

Bestämmelserna i 19 kap. 35-39 §§ LOU för upphandling av välfärdstjänster gäller endast för upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tröskelvärdet för sociala och andra särskilda tjänster. Om upphandlingens värde beräknas överstiga tröskelvärdet ska upphandlingen genomföras enligt 19 kap. LOU i sin helhet.

Källhänvisningar
  • Bilaga 2 a till lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förteckning över välfärdstjänster
  • Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 (CPV-förordningen) – CPV-koderna
  • 19 kap. 35–39 §§ LOU – bestämmelserna för upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

17 september 2020 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.