Start

Behöver befintliga leverantörer i ett valfrihetssystem ansöka igen när villkoren i FFU uppdaterats?

Publicerad 18 januari 2021
Hej,

Om det i ett LOV-avtal finns en skrivning som anger möjlighet att förändra villkoren och avtalet säger att leverantören vid förändrade villkor skriftligen kommer att underrättas om de förändrade villkoren och har en viss tid på sig att acceptera de nya villkoren - behöver då befintliga leverantörer i LOV-systemet lämna in en ny ansökan för att visa på att de nya villkoren uppfylls eller behövs endast signering av det nya avtalet med försäkran om att samtliga villkor uppfylls göras?

Cecilia

Publicerad 18 januari 2021

Hej Cecilia,

Det finns ingenting i lagen om valfrihetssystem (LOV) som reglerar hur en ansökan ska vara utformad, varken för befintliga leverantörer eller nya leverantörer. Det bör därför vara tillräckligt att de leverantörer som redan är godkända accepterar de nya villkoren och i övrigt agerar på det sätt som ni beskrivit i det befintliga avtalet.

Om det är frågan om omfattande revidering av villkoren, eller om ni inför ett helt nytt villkor som kräver bevisning från de leverantörer som ansöker om att få delta, så kan det däremot vara lämpligt att även befintliga leverantörer ansöker på nytt. Alternativt att myndigheten kräver in samma bevisning för att visa att det nya villkoret är uppfyllt från de befintliga leverantörerna som myndigheten kräver från de som ansöker på nytt.

Läs mer om lagen om valfrihetssystem (LOV) och hur systemet genomförs steg för steg på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

20 januari 2021 (Uppdaterat 23 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.