Start

Vilken dokumentationsplikt finns vid upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet?

Hej
Vad är det för dokumentationsplikt under tröskelvärdet under välfärdstjänster?

Med vänlig hälsning Malin

Malin

Publicerad 19 januari 2021

De särskilda reglerna för upphandling av välfärdstjänster samt begreppet välfärdstjänst tas ur bruk efter den 1 februari 2022. För upphandlingar som påbörjats den 1 februari 2022 eller senare gäller de nya förenklade upphandlingsreglerna. Dokumentationsskyldigheten för upphandlingar under tröskelvärdet är dock fortfarande gällande, varför svaret nedan baseras på de förenklade upphandlingsreglerna.

Hej Malin,

Det finns inte någon skillnad vad gäller dokumentationsplikten vid upphandlingar av välfärdstjänster som beräknas understiga tröskelvärdet för välfärdstjänster jämfört med den generella dokumentationsplikten som föreligger när en upphandling genomförs enligt 19 kap. LOU. Det innebär att den upphandlande myndigheten ska dokumentera genomförandet av upphandlingen och att dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Dokumentationsskyldigheten gäller inte om upphandlingens värde understiger 100 000 kronor.

Till skillnad från vad som gäller vid upphandlingen av välfärdstjänster som överstiger tröskelvärdet så finns det inte någon skyldighet att upprätta en individuell rapport när upphandlingens värde understiger tröskelvärdet.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 39 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) (upphör gälla 1/2/22) – dokumentationsskyldighet föreligger vid upphandling av välfärdstjänster som beräknas understiga tröskelvärdet men uppgår till eller överstiger 100 000 kronor
  • 19 kap. 3 § andra stycket LOU (upphör gälla 1/2/22) – vid upphandling av välfärdstjänster enligt bilaga 2 a till LOU vars värde överstiger tröskelvärdet tillämpas även bestämmelserna om individuella rapporter i enlighet med 12 kap. 15 och 16 §§ LOU.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

19 januari 2021 (Uppdaterat 07 februari 2022)

Hej

Tack för återkopplingen.
Allt var tydligt tills sista stycket då hängde jag inte med.
" Till skillnad från vad som gäller vid upphandlingen av välfärdstjänster som överstiger tröskelvärdet så finns det inte någon skyldighet att upprätta en individuell rapport när upphandlingens värde understiger tröskelvärdet"
Får man be om en förtydelse? Får inte ihop det med resonemanget i texten ovan. Tack!

Malin

20 januari 2021

Hej Malin,

Jag ber om ursäkt för att vi var otydliga i vårt tidigare svar.

Det finns en skillnad på den generella dokumentationsplikten och skyldigheten att upprätta en individuell rapport. Den generella dokumentationsplikten innebär att den upphandlande myndigheten måste dokumentera genomförandet av en upphandling i tillräcklig omfattning för att kunna motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Den generella dokumentationsplikten föreligger så snart upphandlingens värde uppgår till 100 000 kronor.

Utöver den generella dokumentationsplikten så finns det i vissa fall även en skyldighet att upprätta en individuell rapport för varje kontrakt som tilldelas, ramavtal som ingås och dynamiskt inköpssystem som inrättas. Av den individuella rapporten ska det bland annat framgå skälen till varför ett anbud som har förkastats har ansetts vara onormalt lågt, skälen till att ett kontrakt eller ramavtal inte har tilldelats en leverantör samt eventuella intressekonflikter och åtgärder som vidtagits till följd av dem.

Skyldigheten att upprätta en individuell rapport gäller vid all upphandling som överstiger tröskelvärdet, även vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster i bilaga 2 till LOU. I dessa fall ska alltså en individuell rapport upprättas trots att upphandlingen har genomförts enligt 19 kap. LOU.

Läs mer
Läs mer om vad som ska framgå i en individuell rapport i inlägget Vad finns det för krav på innehållet i en individuell rapport? i vår Frågeportal samt om Innehåll i individuell rapport och dokumentationsplikt på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 22 § andra stycket LOU – vid upphandling av tjänster enligt bilaga 2 till LOU tillämpas även bestämmelserna om individuella rapporter i enlighet med 12 kap. 15 och 16 §§ LOU
  • 12 kap. 15 § LOU – skyldighet för den upphandlande myndigheten att för varje kontrakt som tilldelas, ramavtal som ingås och dynamiskt inköpssystem inrättas upprätta en individuell rapport
  • 12 kap 16 § LOU – innehållet i en individuell rapport.
  • prop. 2021/22:5 s. 137 - dokumentationsplikten gäller inte för upphandlingar vars värde understiger 100 000 kronor.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

20 januari 2021 (Uppdaterat 23 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.