Start

Vilken dokumentationsplikt finns vid upphandling av tjänster som omfattas av bilaga 2?

Hej
Vad är det för dokumentationsplikt under tröskelvärdet under välfärdstjänster?

Med vänlig hälsning Malin

Malin

Publicerad 19 januari 2021

Hej Malin,

Inledningsvis bör det konstateras att begreppet välfärdstjänster har tagits ur bruk i lagen om offentlig upphandling (LOU) i samband med uppdateringen av de förenklade upphandlingsreglerna år 2022. Samtliga av dessa välfärdstjänster omfattas nu av bilaga 2 till LOU och benämns nu som sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

Dokumentationsplikten är detsamma för sådana tjänster och innebär att den upphandlande organisation ska löpande dokumentera genomförandet av upphandlingen. Notera att dokumentationsplikten inte gäller om upphandlingens värde understiger 100 000 kronor. Om upphandlingen avser tjänster som omfattas av bilaga 2 till LOU ska den upphandlande organisationen även upprätta individuella rapporter på motsvarande sätt som på direktivstyrda upphandlingar.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 22 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)  – dokumentationsskyldighet föreligger vid upphandlingar som beräknas understiga tröskelvärdet men uppgår till eller överstiger 100 000 kronor
  • 19 kap. 22 § andra stycket LOU – vid upphandling av tjänster som omfattas av bilaga 2 tillämpas även bestämmelserna om individuella rapporter i enlighet med 12 kap. 15 och 16 §§ LOU.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

19 januari 2021 (Uppdaterat 19 januari 2024)

Hej

Tack för återkopplingen.
Allt var tydligt tills sista stycket då hängde jag inte med.
" Till skillnad från vad som gäller vid upphandlingen av välfärdstjänster som överstiger tröskelvärdet så finns det inte någon skyldighet att upprätta en individuell rapport när upphandlingens värde understiger tröskelvärdet"
Får man be om en förtydelse? Får inte ihop det med resonemanget i texten ovan. Tack!

Malin

20 januari 2021

Hej Malin,

Jag ber om ursäkt för att vi var otydliga i vårt tidigare svar.

Det finns en skillnad på den generella dokumentationsplikten och skyldigheten att upprätta en individuell rapport. Den generella dokumentationsplikten innebär att den upphandlande myndigheten måste dokumentera genomförandet av en upphandling i tillräcklig omfattning för att kunna motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Den generella dokumentationsplikten föreligger så snart upphandlingens värde uppgår till 100 000 kronor.

Utöver den generella dokumentationsplikten så finns det i vissa fall även en skyldighet att upprätta en individuell rapport för varje kontrakt som tilldelas, ramavtal som ingås och dynamiskt inköpssystem som inrättas. Av den individuella rapporten ska det bland annat framgå skälen till varför ett anbud som har förkastats har ansetts vara onormalt lågt, skälen till att ett kontrakt eller ramavtal inte har tilldelats en leverantör samt eventuella intressekonflikter och åtgärder som vidtagits till följd av dem.

Skyldigheten att upprätta en individuell rapport gäller vid all upphandling som överstiger tröskelvärdet, även vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster i bilaga 2 till LOU. I dessa fall ska alltså en individuell rapport upprättas trots att upphandlingen har genomförts enligt 19 kap. LOU.

Läs mer
Läs mer om vad som ska framgå i en individuell rapport i inlägget Vad finns det för krav på innehållet i en individuell rapport? i vår Frågeportal samt om Innehåll i individuell rapport och dokumentationsplikt på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 22 § andra stycket LOU – vid upphandling av tjänster enligt bilaga 2 till LOU tillämpas även bestämmelserna om individuella rapporter i enlighet med 12 kap. 15 och 16 §§ LOU
  • 12 kap. 15 § LOU – skyldighet för den upphandlande myndigheten att för varje kontrakt som tilldelas, ramavtal som ingås och dynamiskt inköpssystem inrättas upprätta en individuell rapport
  • 12 kap 16 § LOU – innehållet i en individuell rapport.
  • prop. 2021/22:5 s. 137 - dokumentationsplikten gäller inte för upphandlingar vars värde understiger 100 000 kronor.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

20 januari 2021 (Uppdaterat 19 januari 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.