Start

Kan vi ställa krav på fossilfri el vid produktion av livsmedel?

Vi funder kring hur vi kan ta nästa steg och ställa ytterligare miljökrav inom livsmedelsområdet. Ett sådant skulle kunna vara att producenten av livsmedel eller grossisten som lagerhåller ska använda fossilfri el i sina anläggningar. Varför finns inte ett sånt krav eller liknande i ert kriteriebibliotek?

Cristoffer

Publicerad 01 mars 2021

Hej Cristoffer,

Alla krav som ställs i offentlig upphandling ska vara ändamålsenliga, möjliga att följa upp och gärna bidra till en hållbar framtid, precis som er ambition att ta "nästa" steg i livsmedelsupphandling.

I vår nya kriterietjänst finns redan ett kriterium för energihushållning i växthus, se nedan.


I den framtida förvaltningen av våra hållbarhetskriterier inom livsmedel är det sannolikt att vi kommer titta vidare på exempelvis kravställning gällande energislag och energianvändning hos både producenter av livsmedel och/eller grossisters och mindre leverantörers logistikkedjor.

Referensgruppsarbetet som ligger till grund för kriterieförvaltningen sker i samråd med våra ambitiösa arbetsgrupper, en livsmedelsbransch som arbetar proaktivt med hållbarhet och offentlig kund som vill ställa långtgående krav i sina upphandlingar. Men det är även viktigt att lägga de begränsade resurser som finns på de mest betydande miljöaspekterna. Inom livsmedel är de mest klimatbelastande delarna naturliga processer i primärproduktionen och matsvinn.

Hållbarhetskriterier ska vara likabehandlande, transparenta, ändamålsenliga och möjliga att följa upp exempelvis via certifieringsregelverk, teknisk dokumentation eller likvärdigt.


Om kriterieförvaltningen resulterar i hållbarhetskriterier för "energi" är för tidigt att uttala sig än, men om så är fallet kommer kriterierna publiceras i kriterietjänsten framöver.

Om något är oklart vänligen hör av dig.

Bästa hälsningar,

Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

05 mars 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.