Start

Ska kontrakten som tilldelas efter en förnyad konkurrensutsättning räknas in i upphandlingens värde?

Hej,
Jag skulle vilja undra om värde av en eventuell förnyad konkurrensutsättning ska räknas i vid beräkning av kontraktsvärde vid val av upphandlings förfarande.

Upphandlare

Publicerad 15 april 2021

Hej,

Värdet av en upphandling är det totala belopp som, enligt den upphandlande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de varukontrakt, tjänstekontrakt eller byggentreprenader som ingår i upphandlingen inklusive eventuella options- och förlängningsklausuler.

För ramavtal innebär detta att värdet ska uppskattas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras inom ramen för ramavtalet under hela löptiden. Även värdet av eventuell förnyad konkurrensutsättning ska alltså räknas in i upphandlingens värde vid bestämmande av om upphandlingen över eller understiger tröskelvärdet.

Läs mer
Läs mer om hur värdet av en ramavtalsupphandling ska beräknas när värdet uppskattas understiga tröskelvärdet i inlägget Hur beräknas värdet av ett ramavtal vid en direktupphandling? i vår Frågeportal.

Notera att vid en ramavtalsupphandling har den upphandlande myndigheten i vissa fall en skyldighet att ange en takvolym för ramavtalet. Läs mer om hur takvolymen förhåller sig till ramavtalets uppskattade värde i inlägget Ska angiven takvolym räknas in i ramavtalets värde? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – beräkning av värdet av en upphandling
  • 5 kap. 14 § LOU – uppskattning av värdet av ett ramavtal.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

20 april 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.