Start

Vad gäller vid upphandling av juridiska tjänster?

Hej,

Jag har en fundering kring nyheterna i det förenklade upphandlingsregelverket kring just juridiska tjänster enligt bilaga 2. Visst är det rätt uppfattat att om de förenklade reglerna går igenom så kan myndigheter direktupphandla juridiska tjänster till ett värde av cirka 7,7 miljoner kronor? Gäller det juridiska tjänster oavsett vad juristerna används till? Tänker tex juridisk tjänster för att utföra myndighetens arbetsuppgifter, ej inför domstol etc.

För visst är det bara juridiska tjänster som avser biträde av en advokat (1) i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande, (2) vid ett rättsligt förfarande inför en svensk domstol eller hos en svensk myndighet, eller (3) vid ett nationellt eller internationellt rättsligt förfarande inför en domstol, tribunal, vid en myndighet eller institution som är undantagna LOU helt? Samt andra tjänster som kan hänföras till ovan. 

 MVH

Therese

Publicerad 07 oktober 2021

Hej Therese,

Undantag för juridiska tjänster 
Inledningsvis kan kort sägas att det stämmer att det finns ett undantag från lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av vissa juridiska tjänster. Vi har beskrivit vilka juridiska tjänster som är undantagna från lagstiftningens tillämpningsområde i inlägget Är köp av juridiska tjänster undantagna från LOU? i vår Frågeportal.

Juridiska tjänster som inte är undantagna
Om en juridisk tjänst inte är undantagen från LOU ska den upphandlas enligt 19 kap. eller 19 a kap. LOU. Det framgår av bilaga 2 till lagen som anger att juridiska tjänster omfattas av bilagan i den mån de inte är undantagna från lagen.

Från och med 1 februari 2022 gäller nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar som inte omfattas av direktiven. Ändringarna innebär att direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster och andra särskilda tjänster höjs upp till tröskelvärdet. Det innebär att juridiska tjänster kan direktupphandlas till ett värde av cirka 7,8 miljoner kronor vid tillämpning av LOU.

Bakgrunden till ändringarna är bland annat att sociala tjänster och andra särskilda tjänster är sådana tjänster som bedömts lämpa sig mindre väl för gränsöverskridande handel. Upphandlingsdirektiven medger även ett betydande nationellt handlingsutrymme när det gäller regleringen av sådana tjänster. Det utrymmet bör enligt förarbetena tas till vara fullt ut, för att skapa ett flexibelt regelverk som ger upphandlande myndigheter och enheter ett stort handlingsutrymme.

Sammanfattningsvis gäller att juridiska tjänster som inte är undantagna från LOU kan direktupphandlas upp till tröskelvärdet enligt 19 a kap. LOU. Över tröskelvärdet gäller 19 kap. LOU.

Läs mer
Läs mer om att beräkna värdet på upphandlingen på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 1 § 2 punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling
    (LOU) – tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 ska upphandlas enligt 19 kapitlet. Om direktupphandling får användas enligt 19 a kap. gäller endast bestämmelserna i det kapitlet
  • 19 a kap. 2 § LOU – när upphandlingen avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2 får direktupphandling användas om upphandlingens värde beräknas understiga tröskelvärdet
  • Prop. 2021/22:5 s. 152 – om bakgrunden till regeländringarna.
Med vänlig hälsning,

Frida

Upphandlingsjurist

12 oktober 2021 (Uppdaterat 02 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.