Start

Nyheterna i det förenklade upphandlingsregelverket - Juridiska tjänster

Hej,

Jag har en fundering kring nyheterna i det förenklade upphandlingsregelverket kring just juridiska tjänster enligt bilaga 2. Visst är det rätt uppfattat att om de förenklade reglerna går igenom så kan myndigheter direktupphandla juridiska tjänster till ett värde av cirka 7,7 miljoner kronor? Gäller det juridiska tjänster oavsett vad juristerna används till? Tänker tex juridisk tjänster för att utföra myndighetens arbetsuppgifter, ej inför domstol etc.

För visst är det bara juridiska tjänster som avser biträde av en advokat (1) i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande, (2) vid ett rättsligt förfarande inför en svensk domstol eller hos en svensk myndighet, eller (3) vid ett nationellt eller internationellt rättsligt förfarande inför en domstol, tribunal, vid en myndighet eller institution som är undantagna LOU helt? Samt andra tjänster som kan hänföras till ovan. 

 MVH

Therese

Publicerad 07 oktober 2021

Hej Therese,

Undantag för juridiska tjänster 
Inledningsvis kan kort sägas att det stämmer att det finns ett undantag från lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av vissa juridiska tjänster. Vi har beskrivit vilka juridiska tjänster som är undantagna från lagstiftningens tillämpningsområde i inlägget Är köp av juridiska tjänster undantagna från LOU? i vår Frågeportal.

Juridiska tjänster som inte är undantagna
Om en juridisk tjänst inte är undantagen från LOU ska den upphandlas enligt 19 kap. LOU. Det framgår av bilaga 2 till lagen som anger att juridiska tjänster omfattas av bilagan i den mån de inte är undantagna från lagen. Alla andra juridiska tjänster än de som omfattas av undantaget i LOU ska alltså upphandlas enligt 19 kap. LOU.

I dagsläget gäller samma direktupphandlingsgräns för sådana juridiska tjänster som anges i bilaga 2 som för varor och tjänster (615 312 kronor enligt LOU). Tröskelvärdet för tillämpning av vissa direktivstyrda bestämmelser är dock högre för sociala och andra särskilda tjänster än för varor och tjänster (7 701 675 kronor enligt LOU).

Föreslagna ändringar i LOU
Precis som du beskriver föreslår regeringen att nya och förenklade regler ska gälla för offentliga upphandlingar som inte omfattas av direktiven från den 1 februari 2022. Bland annat föreslås att direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska höjas upp till tröskelvärdena. Det innebär att juridiska tjänster, om förslaget röstas igenom, kommer kunna direktupphandlas till ett värde av cirka 7,7 miljoner kronor vid tillämpning av LOU.

Bakgrunden till förslaget är bland annat att sociala tjänster och andra särskilda tjänster är sådana tjänster som bedömts lämpa sig mindre väl för gränsöverskridande handel. Upphandlingsdirektiven medger även ett betydande nationellt handlingsutrymme när det gäller regleringen av sådana tjänster. Det utrymmet bör enligt förslaget tas till vara fullt ut, för att skapa ett flexibelt regelverk som ger upphandlande myndigheter och enheter ett stort handlingsutrymme.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 1 § 2 punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling
    (LOU) – tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 ska upphandlas enligt 19 kapitlet
  • 19 kap. 7 § tredje stycket LOU – när direktupphandling får användas
  • Prop. 2021/22:5 s. 152 – direktupphandling föreslås kunna användas när värdet av en upphandling av sociala tjänster eller andra särskilda tjänster enligt lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna understiger tillämpligt tröskelvärde enligt respektive lag.
Med vänlig hälsning,

Frida

Upphandlingsjurist

12 oktober 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.