Start

Finns det regler för hur lång betaltiden för myndigheter och offentliga organ får vara?

Publicerad 29 november 2021
Hej
Läser i räntelagen att max betaltid (efter faktura) är 30 dagar, men så står det att om näringsidkare kommer överens om längre tid sinsemellan, så kan man frångå detta.
Gäller detta bara privata företag? Mao, kan en upphandlande myndighet aldrig ange ett längre betalningsvillkor i kontraktsvillkoren än 30 dagar?
Mvh
Veronica

Veronica

Publicerad 29 november 2021

Hej Veronica,

Enligt bestämmelserna i räntelagen får en betalningsperiod inte överstiga 30 dagar. Betalningsperioden om 30 dagar börjar normalt sett räknas efter mottagande av krav på betalning. Om varan eller tjänsten tas emot senare, eller kontrolleras före betalning, räknas betalningstiden från mottagandet eller kontrollen.

Om gäldenären, det vill säga den aktör som är betalningsskyldig, är en myndighet eller ett offentligt organ så är denna bestämmelse tvingande vilket innebär att det inte finns någon möjlighet för dessa organisationer att avtala om en längre betalningsperiod.

Källhänvisningar
  • 2 a och 2 b §§ räntelagen (1975:635) – betalningsperiodens längd
  • prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar, s. 1 – myndigheter och andra offentliga organ ska inte kunna avtal om längre betalningstider
  • prop. 2012/13:36 s. 20–21 – överväganden till varför inget undantag från huvudregeln om 30-dagars betalningsperiod finns när gäldenären är en myndighet eller offentligt organ.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

30 november 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.