Start

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

Publicerad 13 december 2021
Nya, förenklade, regler kommer att gälla för upphandling från och med den 1 februari 2022. Förändringarna rör det så kallade icke-direktivstyrda området, det vill säga upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader vars värde understiger tröskelvärdet och för upphandling av tjänster som återfinns i bilaga 2 (nuvarande bilaga 2 och bilaga 2 a).

Läs mer
Ta gärna del av vår vägledning om de nya upphandlingsreglerna. Alla frågor och svar om de nya reglerna har vi samlat under taggen Förenklat upphandlingsregelverk.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 13 december 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.