Start

Vad innebär kategoristyrning?

Publicerad 30 december 2021
Hej!
Vad innebär kategoristyrning och kan ni rekommendera några sidor eller gärna böcker där man kan lära sig mer om det!?
Tack!

Anna

Publicerad 30 december 2021

Hej Anna,

Kategoristyrning kan beskrivas som ett arbetssätt eller en metod som bland annat innebär att organisationens inköpsvolym delas upp och analyseras utifrån olika kategorier, till exempel livsmedel och fordon. Kategorierna skapar förutsättningar att arbeta mer strategiskt med inköp, bland annat med hjälp av ett tvärfunktionellt arbetssätt. Ett av syftena med arbetssättet är att inkludera flera delar av organisationen som har intresse av eller sakkunskap om en viss kategori. Genom att samla kompetens och möjliggöra specialisering kan organisationen få bättre marknadskännedom, vilket i sin tur möjliggör optimerade inköpsstrategier och mål för olika kategorier. Arbetssättet kan bidra till organisationens övergripande mål och ge besparingar och ökad kvalitet i inköpen.

Upphandlingsmyndigheten anordnade under hösten 2021 en seminarieserie om kategoristyrning tillsammans med Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I seminarieserien presenteras bland annat vad kategoristyrning är, hur näringslivet ser på kategoristyrning och vad kategoristyrning har med samhällsservice att göra. Seminarierna går att ta del av i efterhand och du hittar länkar till webbsändningarna på vår webbplats.

Du kan även läsa mer om strategiskt inköpsarbete på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Frida

Upphandlingsjurist

04 januari 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.