Start

Exempel på styrdokument för kommuner utifrån nationella upphandlingsstrategin

Publicerad 04 november 2020
Hej! Vi arbetar för närvarande med en översyn av vår kommuns policy och riktlinjer för inköp och upphandling. Vet ni om det finns någon/några kommuner som på ett bra sätt lyckats knyta ihop sina styrdokument med den nationella upphandlingsstrategin? D v s exempel på bra styrdokument för en kommun, som kan användas som mall och inspiration för fler kommuner.

Daniel Gustafsson

Publicerad 04 november 2020

Hej Daniel,

Den nationella upphandlingsstrategin riktar sig främst till de statliga myndigheterna. Det är, enligt strategin, regeringens önskan och avsikt att statliga myndigheter genomför innehållet i strategin. Samtidigt konstateras att kommuner och regioner står för en stor del av de offentliga inköpen i Sverige. Regeringen vill därför verka för att företrädare för kommuner och regioner, samt andra upphandlande organisationer, tar fram styrande dokument med upphandlingsstrategin som grund.

Under de åren som strategin funnits har Upphandlingsmyndigheten informerat om strategin, oavsett om vi träffar statliga myndigheter, regioner, kommuner eller offentligt ägda bolag. Vi följer inte upp enskilda organisationer men vi genomför en enkätundersökning vartannat år som inkluderar hela offentlig sektor. Eftersom vi redovisar resultaten aggregerat har vi inte tillgång till vilka enskilda kommuner som självskattat sig högt per respektive inriktningsmål i strategin. Däremot arbetar vi löpande med att identifiera upphandlande organisationer som på olika sätt tagit initiativ som bidrar till de olika inriktningsmålen.

Årligen ger vi ut vår publikationsserie, Trendens, som fokuserar på utvecklingen på upphandlingsområdet och tar sin utgångspunkt i den nationella upphandlingsstrategin.

Vi kan ge dig några uppslag på kommuner som enligt vår bedömning bidrar till ett eller flera mål i strategin:

TRENDENS – UTVECKLINGEN PÅ UPPHANDLINGSOMRÅDET 2017 – NR 1 
 • Exempel för mål 1, upphandling som strategiskt verktyg: Sollentuna Kommun, s. 29 
TRENDENS – UTVECKLINGEN PÅ UPPHANDLINGSOMRÅDET 2017 – NR 2
 • Exempel för mål 1, upphandling som strategiskt verktyg: Östersunds kommun, s. 22 
 • Exempel för mål 1, upphandling som strategiskt verktyg: Göteborgs stad; s. 33 f
 • Exempel för mål 3, en mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens: Helsingborgs stad, s. 55 
 • Exempel för mål 3, en mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens: UpphandlingsCenter i Falun Borlänge-regionen, s. 57 
 • Exempel för mål 5, offentlig upphandling som främjar innovationer och nya lösningar: Ystads och Skurup, s. 72 
 • Exempel för mål 7, offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle: Stockholm, Göteborg och Malmö, s. 81 
 • Exempel för mål 7, Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle: Falun, Borlänge, (Gävle) kommun, s. 84 
TRENDENS – UTVECKLINGEN PÅ UPPHANDLINGSOMRÅDET 2018
 • Exempel för mål 1, upphandling som strategiskt verktyg: Eskilstuna kommun, s. 28 f
 • Exempel för mål 1, upphandling som strategiskt verktyg: Växjö kommun, s. 30
 • Exempel för mål 3, en mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens: Uppsala kommun, s. 43 
 • Exempel för mål 5, Offentlig upphandling som främjar innovationer och nya lösningar: Västerås stad, s. 54 
 • Exempel för mål 5, Offentlig upphandling som främjar innovationer och nya lösningar: Skellefteå kommun, s. 55
TRENDENS – UTVECKLINGEN PÅ UPPHANDLINGSOMRÅDET 2019
 • Exempel för mål 6, en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling: Göteborgs stad, s. 14–15
 • Exempel för mål 5, offentlig upphandling som främjar innovationer och nya lösningar: Örnsköldsvik, s. 32–33
 • Exempel för mål 5, offentlig upphandling som främjar innovationer och nya lösningar: Skellefteå, s. 34–35
 • Exempel för mål 7, offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle: Borlänge, s. 30–31
Vi rekommenderar att kontakta en eller flera av dessa kommuner för att få inspiration till ert arbete! Många kommuner har även styrdokument publicerade på sin webbplats.

Tipsa oss i kommentarerna
Om du som läser detta har ett tips på en kommun som vi bör lyfta som ett exempel, lämna gärna en kommentar så gör vi det lättare att lära oss av varandra!

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

12 november 2020 (Uppdaterat 08 november 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.