Start

Vilka beloppsgränser finns inom statsstödsregelverket?

Hej!
Jag undrar vilka beloppsgränser det finns inom statsstödsregelverket och vilken betydelse de har?
Med vänlig hälsning,

Lars

Publicerad 28 januari 2022

Hej Lars,

Statsstödsreglerna gäller när skattemedel gynnar vissa företag eller viss produktion på ett sätt som kan påverka handeln mellan EU:s medlemsstater. Det finns omfattande rättspraxis från EU:s domstolar som avgör om en åtgärd är ett statsstöd. Det finns inga egentliga beloppsgränser för vad som är ett statsstöd men Europeiska kommissionen har flera förordningar med undantag från regelverket där förordningar har just beloppsgränser. Ett exempel är de förordningar som finns för så kallat stöd av mindre betydelse eller de minimis-stöd. Ett annat exempel är i den allmänna gruppundantagsförordningen, även kallad GBER, där det också finns beloppsgränser som måste beaktas om ett stöd ska vara undantaget från förbudet mot statsstöd.

Läs mer
Med vänlig hälsning,

Annika G W

31 januari 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.