Start

Är systemstöd för utbildning en bilaga 2-tjänst?

Hej,
I en upphandling av en utbildningsportal, så undrar jag om det skulle gå att lägga det under cpv koderna för Utbildningsadministration. Och därför lägga det under Bilaga 2 och samtidigt också få använda tillhörande direktupphandlingsgräns?

Jonathan R

Publicerad 31 januari 2022

Hej Jonathan,

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall och vi kan därför inte svara på frågan om en utbildningsportal omfattas av CPV-koderna för utbildningsadministration. Nedan beskriver vi en generellt vad som gäller enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Bilaga 2 avser tjänster
De CPV-koder som omfattas av bilaga 2 till LOU avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster. Utgångspunkten är alltså att det som upphandlas är en tjänst och inte en vara. I det fall en utbildningsportal exempelvis tillhandahålls genom en programvara så skulle detta kunna anses vara en varuupphandling och därmed inte omfattas av bilaga 2.

Några exempel på CPV-koder som skulle kunna vara aktuella ligger under huvudgruppen för programvara och informationssystem (48000000–8) och är 48190000–6 (programvara för undervisning), 48219300–9 (programvara för administration), 48610000–7 (databassystem), 48611000–4 (programvara för databas), 48612000–1 (databashanteringssystem) samt 48931000–3 (programvara för utbildning).

Det skulle även kunna omfattas av CPV-koderna 72212190–7 (programvaruutvecklingstjänster för undervisning), 72212610–8 (programvaruutvecklingstjänster för databas) samt 72212931–4 (programvaruutvecklingstjänster för utbildning).

Notera att ingen av ovanstående CPV-koder ingår i bilaga 2 till LOU. Det innebär att om ni identifierar att utbildningsportalen är en sådan vara eller tjänst som omfattas av ovanstående koder så ska upphandlingen genomföras utifrån de direktivstyrda bestämmelserna om upphandlingen överstiger tröskelvärdet för varor och tjänster. De icke-direktivstyrda bestämmelserna i 19 kap. LOU ska tillämpas om upphandlingen understiger tröskelvärdet för varor och tjänster.

Blandad upphandling
I vissa fall kan det vara en blandning av varor och tjänster där vissa av tjänsterna omfattas av bilaga 2 till LOU. I sådana fall rör det sig om blandad upphandling. För att avgöra vilka regler som ska tillämpas används överviktsprincipen. Överviktsprincipen innebär att det är det högsta av de uppskattade värdena för varorna eller tjänsterna som avgör vilka bestämmelser som ska tillämpas.

Läs mer om upphandling av blandade kontrakt på vår webbplats.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

02 februari 2022 (Uppdaterat 04 april 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.