Start

Hur hanterar man sekretessbelagda uppgifter vid efterannonsering?

Den 25 oktober 2023 blir EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda vid annonsering över tröskelvärdena. Det här inlägget berörs i viss utsträckning av ändringarna men har ännu inte uppdaterats med aktuell information. Vi avser uppdatera inlägget inom kort.

Hej!
Om jag ska efterannonsera en upphandling, där jag haft endast en anbudsgivare och där vi valt att sekretessbelägga det avtalade priset - hur ska jag ange avtalets värde i efterannonsen? Har ni några tankar om hur man kan hantera det?

Ellen

Publicerad 16 mars 2022

Hej Ellen,

En efterannons ska innehålla uppgift om det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet vid tidpunkten för efterannonsen. Det finns dock ett par undantag till skyldigheten att ange upphandlingens uppskattade värde i en efterannons. Ett undantag är att en upphandlande organisation inte behöver ange uppgifter som omfattas av sekretess.

Prisuppgifter är exempel på sådana uppgifter som kan omfattas av sekretess. Det finns ett antal domstolsavgöranden där enskilda prisuppgifter ansetts omfattade av sekretess, men där totalpriset kunnat lämnas ut. Det förekommer även exempel på domstolsavgöranden där anbudspriset i sin helhet bedömts omfattas av sekretess. En bedömning måste göras i det enskilda fallet om ett offentliggörande av en prisuppgift kan innebära skada för anbudsgivaren.

Detta innebär att en uppgift om det uppskattade värdet av kontraktet vid tidpunkten för efterannonseringen inte behöver vara en uppgift som omfattas av sekretess, även om enskilda styckpriser i anbudet bedöms göra det.

Sammanfattningsvis kan det alltså vara bra att säkerställa att anbudspriset i sin helhet omfattas av sekretess och att det sekretessen inte endast omfattar de olika delposterna. Om det totala anbudspriset omfattas av sekretess och är detsamma som upphandlingens uppskattade värde vid tidpunkten för efterannonseringen är det tillåtet att inte ange upphandlingens uppskattade värde i efterannonsen.

Läs mer
För ett mer utförligt resonemang om sekretessbeläggning av prisuppgifter, se inlägget Kan samtliga prisuppgifter i ett anbud sekretessbeläggas? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar 
Med vänlig hälsning,

Rasmus

21 mars 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.