Start

Finns krav 10443:1 inte längre kvar?

Publicerad 11 april 2022
Vi har en leverantör som säger sig uppfylla krav 10443:1 men kan inte längre hitta det kravet hos er. Har UHM-kriteriet Avancerad betesdrift 10443:1 utgått? eller har det omformulerats till baskrav? Isf heter det baskravet betesdrift och utevistelse 10435:2? Eller är det ett annat kriterie?

Annelie Wallén

Publicerad 11 april 2022

Hej Annelie,

Krav 10443:1 har inte utgått, men reviderades den 21 december 2020. Då fick kravet ett nytt versionsnummer och namnet justerades för ökad tydlighet. I vår kriterietjänst heter kravet numera Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och get och det har kravID 10443:2.

I samband med revideringen så byttes kravnivån från avancerad till basnivå. Det gjordes också justeringar i förslag till bevis och i kriterietexten. Därför rekommenderas leverantörer att se över sin artikelinformation för relevanta artiklar och kontrollera att de lever upp till den nya versionen av kriteriet samt vilka bevis som kan styrka det.

Kontakta oss gärna du har fler frågor eller om något är oklart.

Med vänliga hälsningar,

Charlotta

12 april 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.