Start

På vilket underlag baseras gränserna i kriteriet "avfallsmängder, nybyggnad"?

Hej,
jag kontaktar er angående kriteriet ”avfallsmängder, nybyggnad” i ert kriteriebibliotek. I kriterietexten på basnivå står att ”entreprenören ska i projektet arbeta för att minska mängden byggavfall så att mängden byggavfall inte överstiger 37 kg byggavfall/m2 BTA (bruttoarea).” För avancerad och spjutspetsnivå är kravet 30 respektive 20 kg byggavfall/m2 BTA. Jag undrar på vilket underlag baseras dessa gränser (20, 30 och 37 kg byggavfall/m2 BTA)?

Carolina

Publicerad 22 april 2022

Hej Carolina
Tack för din fråga. De värden som finns publicerade i kriteriet utgår från erfarenheter från olika byggprojekt och som har rekommenderats av det konsultföretag som var anlitad för att ta fram ett förstudieunderlag till kriterierna 2019.

Dessa värden var även med när de uppdaterade kriterierna för resurser och byggavfall var öppna för externa synpunkter enligt vår kriterieprocess (2020). De synpunkter som inkom gav ingen anledning till att ändra dessa värden.

 Vänliga hälsningar

Margareta

Hållbarhetsspecialist

29 april 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.