Start

Tillåtet att genomföra oannonserad kontroll av att upphandlingskraven verkställs?

Publicerad 08 augusti 2022
Hej! Jag undrar om det är OK att som upphandlande myndighet genomföra uppföljande kontroller av att upphandlingskraven efterlevs, även i de fall det inte har annonserats i upphandlingsdokumenten att sådana kontroller kan komma att ske? Ett exempel: Är det OK att en upphandlande myndighet gör en oanmäld kontroll av att en leverantör kör med fordon som lever upp till de miljökrav på fordon som leverantören enligt avtalet åtagit sig att köra med, även fast myndigheten inte skrivit nåt om det i upphandlingsdokumenten?

Ulf

Publicerad 08 augusti 2022

Hej Ulf,

Det framgår av vår vägledning om avtalsförvaltning att en upphandlande organisation bör ange i upphandlingsdokumenten att leverantören åtar sig att medverka vid uppföljningar. Det finns dock inte något uttalat krav på att en upphandlande organisation ska följa upp avtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), men den upphandlande organisationen ska följa de grundläggande upphandlingsprinciperna under samtliga delar av upphandlingsprocessen. En av dessa principer är likabehandlingsprincipen. Att inte säkerställa att leverantörens uppgifter kan kontrolleras kan, enligt EU-domstolen, strida mot likabehandlingsprincipen. Orsaken till detta är för att principen även syftar till att garantera att det är möjligt att kontrollera att upphandlingsförfaranden är opartiska. Mot bakgrund av detta är avtalsuppföljning, i praktiken, en naturlig följd av kravställningen oavsett om det framgår uttryckligen eller inte i upphandlingsdokumenten.

Det finns inga uttryckliga bestämmelser i LOU som anger hur en avtalsuppföljning ska genomföras. Vad vi vet har denna fråga inte prövats av en domstol och rättsläget över hur ett sådant genomförande går till får anses oklart. Det är dock sannolikt att den yttersta ramen för hur uppföljningen genomförs utgörs av de grundläggande upphandlingsprinciperna, det vill säga att uppföljningen bland annat ska vara proportionerlig.

Läs mer
Vi har en liknande fråga som har besvarats i vår Frågeportal. Se inlägget Måste en upphandlande myndighet följa upp avtal? i vår Frågeportal.

Källhänvisning
EU-domstolens dom i mål C-448/01, EVN och Wienstrom, punkterna 51 – 52 – ett krav som inte möjliggör verklig kontroll strider mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Med vänlig hälsning,

Bel

Jurist

11 augusti 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.