Start

Vilka bevis kan användas för hållbarhetskriterier för kemisk tekniska produkter

Publicerad 10 augusti 2022
Jag har en fråga om kriterierna för kemisk tekniska produkter . Jag blir inte klok på vad jag missar. Jag undrar angående krav 100027:2 om ingående ämnens hälsofarlighet, 11286:1 ingående ämnens miljöfarlighet och 10584:2 sensibiliserande ämnen. Enligt kriterierna och förslag på bevis godkänns Bra Miljöval för Kemiska produkter 2018:1 som bevis för de två första kraven alltså miljöfarlighet och hälsofarlighet men inte för det tredje alltså sensibiliserande ämnen. När jag läser i Bra miljövals kriterier får jag det till att alla tre, akuttoxicitet, miljöfarlighet och sensibiliserande ämnen är kravställda på produkt nivå i bra miljövals kriterier med slutsatsen att bra miljöval inte verifierar något av upphandlingsmyndighetens krav på ämnesnivå. Skulle behöva hjälpa av er att lutsa mig rätt så jag gör rätt bedömning av för vilka krav som bra miljöval kemiska produkter kriterier 2018:1 kan fungera som bevis för och vad jag missat.

Anna Löfström

Publicerad 10 augusti 2022

Hej Anna!

De kriterier du nämner gällande
är samtliga krav på ämnesnivå, det vill säga de begränsar ämnen i de kemiska produkterna med respektive klassificering.

Bra Miljöval har i sina kriterier för kemiska produkter krav på klassificering både på produkt- och ämnesnivå. När det gäller sensibiliserande ämnen finns det dock inte krav om klassificering med H334 för samtliga ingredienser/råvaror. För färgämnen saknas till exempel H334.

Under respektive kriterium i kriterietjänsten finns det under ”förslag till bevis” angivet märkningar som kan verifiera respektive kriterium.

Med vänlig hälsning

Susanna

Hållbarhetsspecialist

18 augusti 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.