Start

Ställa krav på halalkött i offentlig upphandling?

Publicerad 14 april 2023
Vi som företag följer Upphandlingsmyndighetens riktlinjer, inklusive djurslakt. Vi har uppfattat att djur måste bedövas innan slakt enligt den norm som gäller i Sverige. Hur ser ni att vi ska förhålla oss när en myndighet upphandlar halalkött? Var exakt i Upphandlingsmydighetens riktlinjer/krav anges att djur ska vara bedövade innan slakt?

Ami

Publicerad 14 april 2023

Hej Ami,  

Det är riktigt att djur måste bedövas innan slakt i Sverige. Det regleras genom svensk lagstiftning. Har du frågor om slakt och djurskydd är det i första hand Jordbruksverket du ska vända dig till. På deras webb hittar du kontaktuppgifter och mer djupgående information om vilka regler som gäller vid religiös slakt i Sverige.

I offentlig upphandling kan halalkött efterfrågas. Det är den upphandlande organisationen som bestämmer vilka krav de vill ställa i sin upphandling. Kött som produceras i Sverige måste produceras enligt svensk lagstiftning. Jordbruksverket skriver till exempel att en bedövningsmetod som accepteras av många muslimer är att bedöva djur med el. Metoden används ofta vid vanlig slakt av fjäderfän och får. Det är alltså möjligt att halalslakta fjäderfän och får i Sverige utan att bryta mot djurskyddsreglerna.

Kött som importeras till Sverige behöver däremot inte leva upp till svensk djurskyddslagstiftning. I EU är det generellt sett förbjudet att slakta djur utan bedövning, men EU:s lagstiftning tillåter undantag vid religiös slakt. I Sverige tillåter vi inget sådant undantag, men många andra medlemsländer gör det.

Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller hållbarhetskriterier som kan användas i offentlig upphandling. Det är frivilligt för upphandlande organisationer att ha med kriterierna i sina upphandlingar. Om en upphandlande organisation har med hållbarhetskriterierna i sin upphandling behöver dock anbudsgivarna uppfylla dessa. Syftet med hållbarhetskriterierna är att underlätta för upphandlande organisationer att ställa krav i upphandling som leder till ökad miljöhänsyn, djurskydd eller sociala hänsyn. Ett sådant hållbarhetskriterium är exempelvis 10763:1 Bedövning vid slakt – kött. Syftet med kravet är att säkerställa att kött som serveras i offentliga måltider kommer från djur som varit bedövade när de avblodas.

Läs mer
Du hittar alla Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier i vår kriterietjänst på vår webbplats.

Källhänvisning
5 kap. 1 § Djurskyddslag (2018:1192), 5 kap. 1 § Djurskyddsförordning (2019:66) och Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:8) om slakt och annan avlivning av djur – krav när djur slaktas och avlivas.

Hör av dig om något är oklart.

Vänliga hälsningar,

Charlotta

18 april 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.