Start

Ska frakt- och transportkostnader ingå i beräkningen av upphandlingens värde?

Ska fraktkostnad / transportkostnad räknas in i upphandlingsbeloppet i en direktupphandling. T ex om offert inkommit som ligger nära direktupphandlingsgränsen, ska frakten då adderas till det offererade beloppet

Henrik

Publicerad 27 april 2023

Hej Henrik,

Värdet ska beräknas utifrån det uppskattade värdet som ska betalas i upphandlingen. Det innebär att även frakt och övriga transportkostnader ska ingå i det uppskattade värdet om detta ingår i upphandlingen.

Om den upphandlande organisationen däremot har ett redan befintligt upphandlat avtal avseende frakt och transport, som ska användas vid beställningen så behöver denna kostnad som regel inte räknas in i uppskattningen.

Det som avgör om frakt- och transportkostnaden ska räknas in i värdet är alltså om detta omfattas av den aktuella upphandlingen eller inte.

Läs mer
Läs mer om vilka kostnader som ska ingå i en värdeberäkning, hur man beräknar värdet av en direktupphandling samt vad som gäller om anbuden överskrider direktupphandlingsgränsen i inläggen Kan man utesluta vidarefakturerade kostnader vid beräkning av en upphandlings värde?, Hur ska värdet av en direktupphandling beräknas? och Vad händer om vi överskrider direktupphandlingsgränsen eller tröskelvärdena under avtalets löptid? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – värdet av en upphandling är det totala belopp som ska betalas enligt de varu-, tjänste-, eller byggentreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

03 maj 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.