Start

Får man slå ihop två upphandlingar i en?

Om man anlitar ett företag för juridiskt upphandlingsstöd i en upphandling, får det då räknas in i upphandlingens värde? Eller måste den tjänsten upphandlas separat?

Susanne

Publicerad 26 juni 2023

Hej Susanne,

Vi är osäkra på om vi förstår förutsättningarna i din frågeställning korrekt. Om det är så att ni har behov av juridiskt upphandlingsstöd i en upphandling bör det vara så att detta behöver upphandlas innan genomförandet av upphandlingen där stödet behövs. Värdet beräknas i så fall som utgångspunkt för den upphandlingen separat. Om stödet skulle upphandlas i samma upphandling där stödet behövs kommer ni inte kunna nyttja kompetensen i den upphandlingen.

Generellt kan följande sägas om möjligheten att kombinera olika tjänster i en upphandling.

Är det möjligt att kombinera olika tjänster i en och samma upphandling?
En upphandlande organisation har som utgångspunkt stor frihet att själv formulera underlaget i en upphandling och det finns inga direkta lagliga hinder mot att anskaffa flera olika typer av varor och tjänster genom en och samma upphandling. Att upphandla flera olika typer av varor och tjänster genom en och samma upphandling kan dock innebära vissa risker, inte minst eftersom ett sådant upplägg kan leda till att få eller inga leverantörer har möjlighet att lämna anbud.

För att undvika risken ovan är det möjligt att dela upp avtalet i upphandlingen. Det rör sig då om en upphandling men där tilldelning sker genom separata delkontrakt och ett anbudsområde utgör ett delkontrakt. Är delkontrakt i en upphandling fristående i förhållande till varandra brukar dessa behandlas som separata upphandlingar som annonseras tillsammans. Är upphandlingen utformad på ett sådant sätt bör det vara möjligt att till exempel avbryta upphandlingen vad gäller en eller flera delar utan att det påverkar övriga delar. En fördel med att dela upp kontrakt är att fler leverantörer ges möjlighet att möta den upphandlande organisationens behov och lämna anbud. Således ökar konkurrensen och den upphandlande organisationens chans att göra en god affär förbättras.

Notera att vid upphandling över tröskelvärdena är upphandlande organisationer tvungna att ta ställning till om det går att dela upp ett kontrakt i separata delar. Upphandlande organisationer har även en möjlighet att bestämma om anbud får lämnas för samtliga eller vissa kombinationer av delkontrakt samt begränsa antalet delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare.

Vidare kan det vara värt att nämna att juridiskt stöd kan vara undantaget upphandlingslagstiftningen, och om inte undantaget gäller utgör det en så kallad bilaga 2 tjänst och för sådana tjänster gäller andra tröskelvärden. Du kan läsa mer om det i inläggen Är köp av juridiska tjänster undantagna från LOU? och Vad gäller vid upphandling av juridiska tjänster? i vår Frågeportal.

Läs mer
Läs mer om upphandling med flera anbudsområden i inlägget Är det en eller flera upphandlingar när det är flera anbudsområden? i vår Frågeportal. Du kan även läsa mer om att uppdelning av kontrakt vid offentlig upphandling på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Joel

Jurist

29 juni 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.