Start

Hur förbereder Upphandlingsmyndigheten anpassningen mot CSDD?

Publicerad 11 oktober 2023
Hej,

Hur förbereder ni anpassning mot CSDD?

Med vänliga hälsningar
Maria Ohlsson

Maria Ohlsson

Publicerad 11 oktober 2023

Hej Maria,

Omfattningen av kommande EU-direktiv om hållbara leveranskedjor
Inledningsvis kan nämnas att kommissionens förslag på kommande EU-direktiv avseende Corporate Substainability Due Diligence (CSDD-direktivet) ännu inte är beslutat. Det innebär att ingen vet exakt hur direktivet kommer att se ut i slutändan. Enligt det förslag som ligger ute nu kommer direktivet främst att träffa större företag med 500 antal anställda och med en global omsättning på 150 miljoner euro samt företag som verkar i utpekade risksektorer med 250 anställda och en global omsättning på 40 miljoner euro. Även om direktivet gäller större företag kommer det till viss del att även träffa små och medelstora företag i egenskap av del i leveranskedjan.

Oavsett företagets storlek kan det alltså redan idag vara bra att börja se över de interna rutinerna och processerna för att säkerställa hanteringen av riskerna i leveranskedjan.

Upphandlingsmyndighetens arbete med hållbarhetskriteriet avseende hållbara leveranskedjor
Upphandlingsmyndigheten har idag två kriterier kopplade till hållbara leveranskedjor, den ena är arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner på basnivå och den andra är hållbara leveranskedjor på avancerad nivå.

Med anledning av bland annat kommande CSDD-direktiv håller vi för närvarande på att arbeta och uppdatera dessa hållbarhetskriterier. Arbetet består i att ta fram kriterier som närmar sig direktivet samtidigt som vi säkerställer att kriterierna vi tar fram är förenliga med upphandlingslagstiftningen samt de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Tyvärr har vi ännu inget datum för när de nya uppdaterade kriterierna kommer att publiceras men fram till dess är det möjligt att använda de befintliga kriterierna för hållbara leveranskedjor.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

13 oktober 2023

Har uppdatering skett kring ”Omfattningen av kommande EU-direktiv om hållbara leveranskedjor”? .

Malin

06 februari 2024

Hej Malin,

Så vitt vi känner till har det inte skett någon uppdatering i vilka företag som föreslås omfattas av det kommande EU-direktivet.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

07 februari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.